телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Резолюция на Европейския парламент призовава за нова стратегия за алкохола

Резолюция на Европейския парламент призовава за нова стратегия за алкохола

Европейският парламент прие резолюция, която призовава Европейската комисия да изработи нова стратегия за Европейския съюз относно алкохола и борба срещу вредите за здравето за периода 2016-2022 година. Това послание идва само седмица след срещата на здравните министри от ЕС в Рига, на която те призоваха Комисията да предприеме действия срещу здравните последици от употребата на алкохол. Членовете на Европейския парламент и министрите са критикували Комисията, защото тя не е обновила предишната стратегия, която е приключила през 2012 година.

Настоящата Резолюция призовава за нова Стратегия и подчертава важността на по-доброто етикетиране на алкохолните напитки, което включва съставките и хранителна стойност с акцент върху калориите. Посочена е и нуждата от информиране на гражданите в ЕС за опасностите от пиенето по време на бременност и шофирането в нетрезво състояние.

Злоупотребата с алкохол е водещият рисков фактор за влошено здраве и преждевременна смърт за хората в трудоспособна възраст (25-59 години) в Европа. Обществената цена на употребата на алкохол възлиза на повече от 155 милиарда евро всяка година в ЕС.

Предприемането на действия срещу вредите, нанесени от алкохола, е изключително важно за премахването на здравното неравенство, тъй като болестите и смъртността, причинени от алкохола, засягат непропорционално най-бедните. Един от най-икономичните начини да се намали вредата от употребата на алкохол е да се въведе минимална цена за единица алкохол като тази, предложена от Шотландския парламент.

Нина Реншоу, главен секретар на EPHA (Европейски алианс за обществено здраве), казва: „Мнението на Парламента и призива на здравните министри трябва да засрами Комисията и тя да предприеме действия по въпроса с алкохола. Години на бездействие на ЕС са позволили на алкохолната индустрия да прикрие вредите и дори калориите, които са в техните питиета. Комисията в момента е съсредоточена върху по-добрата регулация, но какво е доброто в това Комисията да се проваля в задължението си да защитава общественото здраве?“

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/releases/293310.php