Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Пушенето и засилената употреба на алкохол са свързани с епигенетични признаци на стареене

Пушенето и засилената употреба на алкохол са свързани с епигенетични признаци на стареене

Пушенето на цигари и засилената употреба на алкохол причиняват епигенетични промени в ДНК, които отразяват ускорено биологично стареене по ясни и измерими начини според изследване, представено на годишната среща на American Society of Human Genetics в Балтимор тази година.

Д-р Робърт Филибърт и колеги от Университета на Айова и други институции са анализирали модели на ДНК метилиране – молекулярна модификация на ДНК, която влияе върху това кога и колко силно се осъществява експресията на даден ген. Предишни проучвания показват, че моделите на метилация се променят по предсказуем начин с възрастта и в отговор на влияния на средата – например пушене и употреба на алкохол. В тези предишни изследвания в лабораторията на д-р Филибърт са били идентифицирани две специфични локации в генома, чиито нива на метилация за силно свързани с пушенето и консумацията на алкохол.

Те са показали, че нивата на метилация на тези две локации са по-добър начин за измерване на употребата на вещества, отколкото информацията, която дават хората за собствената си употреба. Поради това в новото изследване екипът използва нивата на метилиране като показател за употреба на тютюн и алкохол. Те са изчислили биологичната възраст на хората чрез метод, който вече е доказан за валиден. След това изчислили разликата между биологичната възраст и хронологичната възраст и оценили връзката между употребата на алкохол и тютюн и преждевременното стареене.

Те открили, че всички нива на пушене и интензивната употреба на алкохол са свързани със значимо преждевременно стареене. Предстоят още изследвания върху ефектите на средата върху метилацията. Според изследователите ако изясним в кой момент епигенетичните промени стават по-трудни за спиране и връщане обратно, можем да взимаме по-добри решения относно използването на ограничените ресурси за обществено здраве.

Източник: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151008173505.htm