телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Психичните разстройства са генетично свързани с употребата и злоупотребата с вещества

Психичните разстройства са генетично свързани с употребата и злоупотребата с вещества

Има много доклади за това, че употребата на вещества може да доведе до психични проблеми и всички познаваме някой, който пие твърде много, за да се справи с лош ден например. Много хора, които са диагностицирани с психично разстройство, употребяват наркотици и обратното. Това може да доведе до допълнителни проблеми и да направи лечението по-трудно. Но защо употребата на вещества и психиатричните разстройства се срещат толкова често заедно не е напълно ясно.

В допълнение към факторите на средата като стрес и социални взаимоотношения, генетичните особености на човек също могат да увеличат неговата уязвимост към употреба или злоупотреба с вещества и проблеми с психичното здраве. В такъв случай може ли генетичния риск от психични разстройства да е свързан и със склонността на човек да употребява наркотици?

На този въпрос се опитва да даде отговор ново изследване, публикувано в списанието със свободен достъп Frontiers in Genetics.

„Нашето проучване показва, че ако някой има генетична предразположеност към психично разстройство, той или тя е предразположен и към употреба на наркотици и развитие на проблемен модел на употреба“, казва Кейтлин Е. Кери, докторант в BRAINLab в Washington Uniwersity  в Сейнт Луис и водещ автор на изследването. „Това е важно, защото ако психично разстройство като депресия се предава в семейството ви, се счита, че и вие сте в риск от развитие на това разстройство. Но ние открихме, че генетичната предразположеност към психични разстройства поставя човек и в риск от употреба и зависимост към вещества.“

Това е първото изследване, което сравнява генетичния риск от развитие на психично разстройство с нивата на употреба на вещества в голяма извадка от несвързани помежду си хора. Вместо да анализират семейната история Кери и колегите ѝ са използвали информация за генетичния код на участниците, за да изчислят риска от развитие на психични разстройства.

„Предишните проучвания на връзката на генетичния риск от психични разстройства и употреба на вещества са били ограничени до изследване на семейства. Това е направило трудно изследването на някои по-рядко срещани разстройства. Например трудно е да се намерят семейства, в които някои членове имат шизофрения, а други злоупотребяват с кокаин. С този метод ние успяхме да сравним хора с различни нива на употреба, за да определим дали те са в сравнително висок риск от развитие на психични разстройства.“

Изследването разкрива и връзки между определени разстройства и вещества. Д-р Райън Богдан, старши автор на изследването и директор на BRAINLab, отбелязва: „Ние имахме късмет да работим с данни на индивиди с различни форми на зависимост. В допълнение към оценката на целия спектър на употреба и злоупотреба, от такива, които никога не употребяват, до такива с тежка зависимост, това ни позволи да оценим връзките между определени разстройства и вещества. Например ние открихме, че генетичните рискове за развитие на шизофрения и депресия са свързани с употреба на канабис и кокаин.“

Изследването разкрива нови пътища за изследване и оценка на предиктивната сила на генетичния риск.

Д-р Богдан заключава, че ще е важно да се включи влиянието на факторите на средата като връстници, квартал и стрес в проучването. Това би помогнало за по-добро разбиране как взаимовръзката между средата и генетичния риск може да повиши или намали риска от психични проблеми и употреба на вещества. Според него ще е важно и да се изолират специфичните генетични особености, характерни и за употребата, и за психичните разстройства. Такова познание може да подпомогне развитието на по-ефективни превантивни и терапевтични интервенции в бъдещето.

Източник: http://medicalxpress.com/news/2016-10-mental-illness-genetically-linked-drug.html