телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Открити са функционални и структурни промени в мозъка при употребяващи кокаин

Открити са функционални и структурни промени в мозъка при употребяващи кокаин

Ново изследване, публикувано в Addiction Biology, издание с голямо значение в сферата на зависимостите, показва наличието на промени в структурата и функционирането на мозъка при употребяващи кокаин. Използван е магнитен резонанс, за да се изучат моделите на активация на мозъка, сивото и бялото вещество.

За целта на изследването употребяващите кокаин изпълняват задача със залагане, докато се измерва тяхната мозъчна активност. Изследователите открили, че участниците показват хиперактивация във вентралния стриатум (част от базалните ганглии). Тази част от мозъка формира така наречената „система за възнаграждение“. Тя е много стара в еволюционен смисъл и се състои от различни свързани помежду си области, които насърчават основни поведения като хранене и секс.

По време на изследването употребяващите кокаин са имали по-силна активация в сравнение с неупотребяващи, когато печелят и когато губят в играта. Общата свръхчувствителност на вентралния стриатум е съпроводена от аномален модел на активация на челния дял на мозъчната кора. Тази област е много по-еволюирала и отговаря за регулацията на поведението, овладяване на автоматичните и импулсивните поведения, които вентралният стриатум „награждава“.

Резултатите показват, че докато при здравите участници загубата в играта води до силна активация на челния дял, при употребяващите кокаин той остава неактивен и не отговаря на негативните последици от поведението.

Изследването показва и структурни разлики между мозъците на употребяващите и тези на неупотребяващите. Анализът на обема на сивото вещество показва хипертрофия (прекалено увеличение на обема) на две зони в мозъка, които принадлежат към системата за възнаграждение и които са свързани с компулсивното поведение.

Анализът на бялото вещество на употребяващите показва, че има повишена свързаност в зоните, отговарящи за възнагражденията, но понижена извън тях. Бялото вещество отговаря за предаването на информация между разположени на по-голямо разстояние области в мозъка. При употребяващите мрежите, които свързват областите за възнагражденията, са засилени, но са влошени между областите, които контролират важни познавателни процеси като регулация на поведението и внимание.

Можем да обобщим, че резултатите от изследването подсказват, че при употребяващите кокаин има промяна на функционалния и структурния баланс между вентралния стриатум и челния дял на мозъчната кора. Това може да доведе до трудности с определянето на приоритетите, взимането на решения и овладяването на неподходящи поведения. Тези дефицити могат да обяснят някои от симптомите на зависимостта като силното желание за употреба и проблемите със самоконтрола. Изследователите предполагат, че това, че не само има промяна във функционирането на мозъка, а и в неговата структура, може да обясни големите трудности на зависимите при опит да се откажат от наркотиците и големия брой рецидиви (връщане към употребата). Това дава възможност да разберем негативните последици за здравето и социалния живот на употребяващите.

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/releases/306243.php