телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Проблемното залагане и хазартната зависимост са свързани с травми в детството

Проблемното залагане и хазартната зависимост са свързани с травми в детството

За мъжете с хазартна зависимост е по-вероятно да имат травми в детството, включително физическо насилие или да са станали свидетели на насилие вкъщи според ново изследване.

Психолози оценили отговорите на 3000 мъже на проучване върху разнообразни фактори и открили, че малко над четвърт от тези, които вероятно имат зависимост към хазарт, са станали свидетели на насилие вкъщи като деца. Десет процента също са споделили, че са били жертви на физическо насилие като деца и още 7% са казали, че са имали животозастрашаващо нараняване.

Тези, които имат проблеми с хазарта, но все още не са развили зависимост, също докладват за по-високи нива на травми в детството, като малко под 23% казват, че са станали свидетели на насилие у дома, а 9% са били жертви на физическо насилие. В сравнение с тях само 8% от тези без проблеми със залагането са били свидетели на насилие вкъщи като деца и по-малко от 4% са били жертви на насилие.

Изследването на Университета Линкълн, Великобритания, показва и че 35% от зависимите са страдали и от проблеми с финансите в зряла възраст, 29% са били осъждани за криминални прояви и почти 20% са имали проблеми във взаимоотношенията. За сравнение – в групата на хората без проблеми със залаганията тези проценти са съответно 12, 9 и 10.

Моделът на хора, които са преживели травми в детството или стресиращи събития като възрастни и после имат проблемно залагане или зависимост, се проявява, дори когато влиянието на други свързани рискови фактори като злоупотреба с вещества и бездомност се елиминират. Интересно е, че колкото по-сериозен е проблемът със залагането, толкова по-висок процент травми в детството или стресиращи събития в живота има и това се отнася за всички освен за два от въпросите в проучването.

Изследователите казват, че откритията им подчертават нуждата от това услугите за лечение на хазартна зависимост да включват скрининг за травматични събития в детството или злоупотреба с вещества, за да може лечението да бъде адаптирано към човека.

Съдебният психолог д-р Аманда Робъртс от Факултета по психология на Университета Линкълн е водещият автор на изследването. Тя казва: „За връзката между проблемите с хазарта, травмата и стресиращите събития се знае от известно време, но разбирането на размерите на тези връзки ще помогне за ранните интервенции и по-доброто лечение.“

„Ние открихме, че сред мъжете във Великобритания хазартната зависимост е свързана с травма и стресиращи житейски събития в детството и в зряла възраст, след като се елиминира влиянието на зависимостта към алкохол или наркотици."

„Хората с предполагаема зависимост и тези с проблемно залагане докладват за наранявания, проблеми в брака, бездомност, проблеми с финансовото състояние и криминални прояви повече, отколкото тези, които нямат проблеми с хазарта. Като цяло това подсказва, че зависимостта не се появява сама, а че вероятно е симптом на други социални, поведенчески и психични проблеми на някои хора.“

„Преживяването на стресиращи житейски събития като загуба на работата или бездомност в зряла възраст обикновено не се характеризира със същите екстремни психични реакции; това разграничение е важно, защото връзките с травматичните събития може да показват повишена уязвимост към развитие на проблеми с хазарта, докато връзките с други видове стресиращи събития като загуба на работата може да показват последващи вреди, свързани със залагането.“

Резултатите надграждат предишното изследване на Робъртс, което показва, че за мъжете, които залагат, е по-вероятно да проявят насилие към другите, като хората с най-силна зависимост са най-предразположени към сериозно насилие.

Източник: https://www.news-medical.net/news/20170802/Problem-and-pathological-gambling-addictions-linked-to-childhood-traumas.aspx