телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През първите 6 месеца на годината 730 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През първите 6 месеца на годината 730 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за първите шест месеца на 2019 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 5278 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и алкохол.

В 351 случая става въпрос за деца до 15 г., като 54 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 242 – заради употреба на алкохол, а 55 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 379 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи е острата интоксикация с алкохол – общо 4233 случая за първите две тримесечия на годината.

Докато във възрастовите групи 16-18 г. и над 18 г. броят на момчетата и мъжете, приети в болница, е бил много по-голям от този на момичетата и жените, то разликата в броя на момчетата и момичетата под 15 г. не е толкова значителна. По отношение на отравянията с наркотици и комбинираните интоксикации броят на момичетата в някои случаи дори е по-голям от този на момчетата.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.