телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През първите 3 месеца на годината 334 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През първите 3 месеца на годината 334 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за първите три месеца на 2020 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 2892 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и алкохол.

В 194 случая става въпрос за деца до 15 г., като 33 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 124 – заради употреба на алкохол, а 37 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 140 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи е острата интоксикация с алкохол – общо 2339 случая за първото тримесечие на годината.

Продължава тенденцията на нарастване на броя на пълнолетните, приети в болница заради отравяния (2558), която се наблюдава през цялата 2019 г. Хората, приети с остра алкохолна интоксикация, са били 2107 (през четвъртото тримесечие на 2019 г. са били 2102). Приетите заради отравяне с наркотици са били 323, а тези с комбинирана интоксикация – 128 (съответно 297 и 112 през последното тримесечие на 2019 г.).

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.