телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Последни данни за свързаните с наркотици смъртни случаи и смъртност в Европа

Последни данни за свързаните с наркотици смъртни случаи и смъртност в Европа

Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) публикува на 30 юли последните данни за свързаните с наркотици смъртни случаи и смъртност в Европа. Информацията, предоставена в доклада, е събрана чрез експертната мрежа на EMCDDA по въпроса със свързаните с наркотици смъртни случаи. Представените данни хвърлят светлина върху важни предизвикателства за общественото здраве, пред които са изправени европейските създатели на политики и работещите в областта организации, по отношение на мониторинга, превенцията, оценката на риска, намаляването на вредите и лечението на зависимости. Ето някои от откритията:

Смърт поради свръхдоза: много висок брой преждевременни и предотвратими смъртни случаи

 • През 2017 г. в Европейския съюз са докладвани над 8200 смъртни случаи, свързани с един или повече незаконни наркотици. Тази оценка надхвърля 9400 смъртни случая, когато се включат данните от Турция и Норвегия.
 • Четири пети от смъртните случаи, причинени от наркотици, са на мъже.
 • Повечето от смъртните случаи са били преждевременни, засягащи хора на 30-40 години.

Опиоиди: основната причина за фаталните свръхдози в Европа

 • Опиоидите, често пъти хероин, са замесени в 8 до 9 от всеки 10 смъртни случая, причинени от наркотици, които са докладвани в Европа (макар това да не е вярно за всички страни).
 • Опиоидите, използвани в заместващото лечение, също често се откриват при аутопсиите в някои страни.
 • Докладва се и за смъртни случаи, свързани с лекарства, като например оксикодон и трамадол.
 • Смъртните случаи, свързани с фентанил и неговите аналози, вероятно са недооценени като брой, като се съобщава за огнища на смъртни случаи.

Стимуланти и бензодиазепини са свързани с много смъртни случаи

 • Токсикологичните анализи при аутопсиите на починали от свръхдоза показват, че в повечето случаи се касае за токсичност от множество наркотици.
 • Като цяло, кокаинът е веществото, за което се съобщава в увеличаващ се брой смъртни случаи. В няколко страни се докладва и за нарастваща инжекционна употреба на кокаин.
 • По-голямата част от смъртните случаи, докладвани от Турция през 2017 г., са свързани със синтетични канабиноиди.
 • Фалшиви лекарства, отклонени легални лекарства и нови бензодиазепини са свързани с увеличаващ се процент смъртни случаи, свързани с наркотици, в някои страни. Бензодиазепините предизвикват особено безпокойство в Шотландия (Великобритания), където те са били замесени в повече от половината от докладваните свързани с наркотици смъртни случаи през 2017 г., като в последно време смъртните случаи се увеличават заради нови бензодиазепини, като например етизолам.

Висока обща смъртност сред употребяващите наркотици

 • Седем държави съобщават нови данни от изследвания на смъртността сред високорисковите употребяващи наркотици.
 • Откритията показват, че високорисковите употребяващи наркотици е от 3 до 7 пъти по-вероятно да умрат в сравнение с техните връстници от общото население, имащи същите възраст и пол.
 • Причините за смърт, които най-често се докладват, включват свръхдоза, ХИВ/СПИН, други инфекции, чернодробни заболявания, рак, белодробни и сърдечно-съдови заболявания.
 • Вероятно е делът на смъртните случаи поради свръхдоза да е подценен.

Отговор на свързаните с наркотици смъртни случаи

 • Обхватът и разнообразието от отговори на смъртните случаи, свързани с наркотици, се различават както между страните, така и в самите страни.
 • Предоставените данни за стаи за употреба на наркотици и програми за раздаване на налоксон за вкъщи показват разширяване на тези отговори сред европейските страни през 2018 г.
 • Макар доказателствената база за тяхната ефективност да нараства, са необходими повече изследвания върху тези и други отговори.

Последствия за общественото здраве и мониторинга

 • Съществува текуща нужда от подобряване на епидемиологията на свързаните с наркотици смъртни случаи – особено от гледна точка на токсикологията – за да се получат по-точни и информативни цифри в Европа.
 • Необходими са допълнителни изследвания на групи хора и на съществуваща свързаност и това може да бъде постигнато със сравнително малко инвестиции.
 • Допълнителни източници на информация предлагат навременни данни – важни за ранното идентифициране на заплахи – и могат да бъдат триангулирани. Те включват мониторинг на информация със свободен достъп и данни от остри интоксикации, представени от спешните отделения в болниците.

Публикацията можете да изтеглите оттук (на английски език).

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/news/2019/latest-update-on-drug-related-deaths-and-mortality-in-europe_en