телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Подкрепете развитието на науката и лечението на зависимости

Подкрепете развитието на науката и лечението на зависимости

Участвайте в психологично проучване на импулсивността и употребата на наркотици

Проект „Изследване на зависимости и импулсивност“ търси участници, които са:

  • на възраст между 18 и 50 години;
  • употребявали са амфетамини или хероин.

На тях ще им бъдат заплатени 100 ЛЕВА хонорар за участие в изследването.

За повече информация относно самото изследване, критериите за включване и процедурите за участие:

Как вашето участие ще помогне:

  • Независимо от развитието на ефективни програми за лечение през последните десетилетия, областта на зависимостите продължава да е сериозно предизвикателство пред научната общност.
  • Една от основните цели на проекта е да провери доколко импулсивността при хората, употребявали наркотици, може да зависи от вида на употребяваното вещество (хероин или амфетамини) и доколко тя се дължи на генетични причини.
  • Дългосрочната цел е намирането на ефективни начини (фармакологични, психологични) за намаляване на импулсивността, което би подобрило сериозно шансовете на хората със зависимости при прекратяването на злоупотребата с вещества и подобряването на социалния им статус.
  • Данните, събрани в рамките на проекта, ще помогнат в разработването на ефективни програми за превенция и лечение на зависимости.