телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

По-високият данък върху алкохола е ефективен начин за намаляване на вредите от употребата на алкохол

По-високият данък върху алкохола е ефективен начин за намаляване на вредите от употребата на алкохол

Увеличаването на данъка върху алкохола е един от най-ефективните спрямо цената си начини за намаляване на вредите от употребата на алкохол според изследване, публикувано в новия брой на списанието Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Ограниченията върху рекламирането на алкохол и часовете, в които може да се продава, също са добър избор, когато става въпрос за рискова и вредна употреба и подобряване на общото здраве на популацията.

„Увеличаването на данъците може да не звучи като най-привлекателната опция, но е най-ефективният спрямо цената си начин за намаляване на търсенето и консумацията,“ казва водещият автор д-р Дан Чизъм (Dan Chisholm), от Департамента по психично здраве и злоупотреба с вещества на Световната здравна организация в Женева, Швейцария.

Изследователите от СЗО и един от сътрудничещите академични центрове използвали статистически модел, за да определят коя от пет стратегии за контрол на употребата на алкохол би била най-ефективна за цената си в намаляването на смъртните случаи и вредите за здравето от алкохола. Предишни изследвания са показали, че повече от 5% от смъртните случаи в света и повече от 4% от заболяванията са директно свързани с алкохола.

Увеличение на акциза с 50% би струвало по-малко от еквивалента на 100 долара за всяка допълнителна година здраве в общата популация и би добавило 500 години здраве за всеки 1 милион души.

За да се постави това увеличение в перспектива, то може да е под формата на няколко допълнителни пенита на питие.

„Настоящият размер на акцизите върху алкохола варират значително и могат да са много ниски,“ казва Чизъм, „например поради ниската информираност за рисковете на употребата на алкохол или силното влияние на икономически структури.“

Увеличаването на тези акцизи е „амбициозна, но постижима стратегия,“ според изследването и такава промяна в политиката „би доближила акцизите върху алкохолните напитки до тези върху тютюневите продукти.“

Ограничаването на часовете за продажба на алкохол от търговците или въвеждането на силни забрани върху рекламирането на алкохол (в интернет, по радиото, телевизията, билбордове) също биха стрували по-малко от 100 долара за всяка придобита година здраве и биха добавили до 350 години здраве за всеки 1 милион души в популацията.

Чизъм и колеги откриват, че по-широкото използване на кратък скрининг и интервенции при проблеми с алкохола, правени от общопрактикуващи лекари, би генерирало до 1 000 години здраве на 1 милион души, но на цена от 1 434 долара на година.

Изследването използва данни от 16 държави, включително със средни и високи доходи (като САЩ, Германия, Япония и Китай), както и такива с ниски и с средно ниски доходи (като Гватемала, Индия, Украйна и Виетнам).

Авторите отбелязват, че те вероятно са подценили ползите от подобрените стратегии за контрол на употребата. Тяхното изследване не разглежда ефекти като намалени имуществени вреди или продуктивност на работа и други ползи като по-малка обща консумация в популацията.

Въпреки това не всички задължително ще мислят, че по-ниската консумация на алкохол, е добра политика. „Срещу въвеждането на тези ефективни стратегии за обществено здраве се бори активно алкохолната индустрия, често със заплахи за загуба на работни места и/или приходи за страните,“ пишат авторите.

Учените се надяват тяхното изследване да „направлява политиците към по-рационална и насочена употреба на наличните ресурси … за справяне със значителното и все още растящо бреме на заболяванията, дължащи се на употреба на алкохол.“

Източник: https://eurekalert.org/pub_releases/2018-08/joso-hat080318.php