телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха да говорят за новите психоактивни вещества и работата на Информационните линии

Партньорите по проект SKEPDAH се срещнаха да говорят за новите психоактивни вещества и работата на Информационните линии

Проектът „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (SKEPDAH) е замислен като начин за Информационните линии за наркотиците и алкохола да се учат една от друга и да си обменят опит под един устойчив формат. Този проект е финансиран от Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт (Еразъм +). Това е партньорство по Ключова дейност 2, която е фокусирана върху сътрудничество за иновация и обмен на добри практики. Проектът стана възможен с финансирането от Ирландската национална агенция – Léargas, и продължава от януари 2017 г. до август 2018 г.

Идеята за този проект се породи от проучване сред информационните линии за наркотиците, проведено в началото на 2015 г., в което участниците бяха попитани по кои теми смятат, че се нуждаят от още познания и обучение. През декември 2015 г. беше проведено ново, по-детайлно проучване, в което се откроиха три теми на интерес. Беше решено, че този проект ще се фокусира върху нуждите на Информационните линии за наркотиците и алкохола като се занимае с тези три теми. Най-добрият начин да се направи това е да работим по време на проекта върху създаването на учебни планове за Информационните линии за всяка една от трите теми, които могат да се използват и споделят в бъдеще.

По време на проекта ще се проведат три международни партньорски срещи, на които ще се обменят информация, опит и ресурси, а те ще бъдат използвани, за да се изработят проекти на учебни планове по всяка една от темите. Тези проекти след това ще бъдат изпробвани или въведени в употреба в самите партньорски организации, за да дадат повече информация относно нуждите от обучение и подкрепа за нашите екипи. Всичко научено в този процес ще допринесе до изработването на окончателните учебни планове.

Втората международна партньорска среща за обмяна на обучение се проведе на 25-ти и 26-ти септември във Франкфурт, Германия, в сградата на Basis e.V. Присъстваха всичките девет партньора и за наше щастие имахме и няколко експерта, които да говорят по темата за новите психоактивни вещества, тъй като те са от Информационни линии, вече партньори по проекта. Темата на двудневната среща беше „Нови психоактивни вещества и предизвикателства за Информационните линии“.

Работната програма за двудневната среща беше създадена така, че да увеличи максимално възможностите за обмяна на обучение, като в същото време се работи за целта да се създаде учебен план за обучение по тази тема. Започнахме с презентации на службите на всеки един партньор, както и на начина, по който новите психоактивни вещества присъстват във всяка организация. Някои служби имат повече опит от други в работата по тази тема, но ние също така зададохме и въпроса дали има някакви трудности около нашата увереност при работа с такива запитвания. Запитахме се и дали хората, употребяващи нови психоактивни вещества, е по-вероятно да търсят информация и подкрепа от форуми на употребяващи, отколкото да се обадят на Информационна линия.

Чрез събиране на информация и работни ателиета ние обединихме знанията си, за да създадем списък с теми, които трябваше да бъдат застъпени в учебния план за нови психоактивни вещества и предизвикателства за Информационните линии в края на двудневната среща. Също така споделихме полезни материали и потърсихме начини за запълване на липсите в нашите знания, умения или увереност.

По време на работата върху учебния план беше обменена много информация по темата за новите психоактивни вещества. Като цяло, беше прието мнението, че нашето постоянно развиващо се знание за конкретните вещества и дългосрочните им ефекти винаги ще има граница. Разбира се, за нас е важно да бъдем възможно най-информирани и това може да бъде постигнато като посещаваме форуми на употребяващи, както и множество полезни уебсайтове с информация за наркотици, като erowid.org, legal-high-inhaltstoffe.de; tripsit.me; emcdda.europa.eu; vitalinfo.org.uk; wearetheloop.org; Global drug survey и drugwheel.com; Neptune project; Dundee university NPS section. Говорихме също за проекти, свързани с нощния живот като drugwise.org.uk; checkit.wien, safernightlife.org; drugsmeter.com; energycontrol.org; saferparty.ch; ecstasydata.org (с предупреждението да не разчитаме твърде много на точността на информацията).

Имаше много полезна дискусия за ценността на екипната работа, супервизията, подкрепата от колегите и споделените отговорности на целия екип на Информационната линия с цел да дадат най-доброто от себе си, за да бъдат информирани, вместо да разчитат на един-единствен вътрешен експерт по нови психоактивни вещества.

До края на двудневната среща беше създадена чернова на учебния план. Той описва кое е най-добре да се включи в обучението на служителите на Информационните линии. Учебният план трябва да бъде завършен пред седмиците след срещата и разпространен сред партньорите. След това някои от партньорите ще проведат обучение на служителите на техните Информационни линии, използвайки учебния план, и ще дадат обратна връзка за наученото на останалите партньори. Ключовите моменти от наученото и окончателните учебни планове ще бъдат разпространявани чрез онлайн източници по време на проекта, както и в дните на срещата за разпространение на резултатите в края на проекта.

Партньорите в този проект са:

HSE Drugs & Alcohol Helpline (Ирландия); De DrugLijn/VAD (Белгия); „Фракарита България“/Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта (България); SICAD (Португалия); PERSEAS (Кипър); RUStelefonen (Норвегия); Drugs Infolijn/Trimbos Instituut (Холандия); Basis e.V. (Германия) и Training Exchange Ltd (Великобритания).

Третата международна среща за обмяна на обучение ще се проведе в Брюксел, Белгия, през февруари 2018 г. По време на тази двудневна среща ще се фокусираме върху Тема 3: „Информационни линии за наркотиците и алкохола – психично здраве и двойни диагнози“. Отново ще се позовем на резултатите, отбелязани в проучването, което беше проведено в началото на проекта и ще организираме дневния ред и целите на срещата съобразно това.

Последната ни среща по проекта ще бъде Среща за разпространение, която ще се състои през юни 2018 г. в Кипър.

Като краен резултат тези учебни планове за продължаващо професионално обучение за служители на Информационните линии ще бъдат разпространени чрез онлайн източници и ще могат свободно да бъдат използвани от други Информационни линии за наркотиците и алкохола, както и от подобни служби в Европа и по света.