телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Отношението на родителите към алкохола и употребата на децата им

Отношението на родителите към алкохола и употребата на децата им

Употреба на алкохол от младежи: отношението на родителите към алкохола често е прогнозиращ фактор за употребата му от децата им

Нагласите на родителите и техните навици често влияят на тези на техните деца. За родителите, които искат да защитят децата си от негативните странични ефекти на алкохола, небрежното отношение към алкохола не е най-добрият вариант. Скорошно изследване на психолозите от Университета в Бъфало показва, че ако родителите искат да предотвратят употребата на алкохол от младежите, техните собствени навици и ограничения са първата линия на защита.

„Нашите резултати показват, че не можете да контролирате всяко решение на децата си, но можете да им помогнете да правят добри избори в ситуации, в които имат достъп до алкохол. Трябва да се стремите децата да обмислят ползите и негативите от пиенето на базата на вашите предишни дискусии по темата“, казва ръководителят на изследването Крег Колдър.

Колдър и колегите му са направили оценка на деца и техните родители в три последователни години. Първата – когато децата са били на 10-11 години. На тази възраст повечето деца все още не са започнали да експериментират с алкохол. Децата и родителите отговорили на въпроси относно ситуацията вкъщи и употребата на алкохол.

Въпреки че повечето родители налагали правила и дисциплина относно употребата на алкохол, когато децата били малки, те не следели за спазването им толкова стриктно с порастването на децата. Като стават все по-малко склонни да дисциплинират децата си поради употреба на алкохол, те стават все по-склонни да разрешат употребата. Това води до разпад в комуникацията, особено когато става въпрос за последствията от употребата на алкохол. „Открихме връзка между промяната в тези три аспекта на родителстването и увеличения в употребата на алкохол. Колкото по-бързо се понижава нивото им, толкова по-бързо се дава старт на употребата“, допълва изследователят.

Според Националния институт за злоупотреба с алкохол и алкохолизъм, транзитните периоди в човешкото развитие като пубертета и нарастващата независимост са свързани с употребата на алкохол в юношеството. Други рискови фактори са склонност към поемане на рискове, очаквания на връстниците, чувствителност и толеранс към алкохола, личностни характеристики, наследствени фактори и особеностите на средата.

Около 5 000 млади хора под 21-годишна възраст умират в резултат на употреба на алкохол всяка година в САЩ. Приблизително 1 900 от смъртните случаи са предизвикани от катастрофи, 1 600 са жертвите на убийство, 300 – на самоубийство, а останалите смъртни случаи се дължат на падания, изгаряния, удавяне. Пиенето на алкохол в толкова ранна възраст може да увеличи риска от негативни ефекти върху мозъка, черния дроб, растежа и  ендокринната система.

Източник: http://www.medicaldaily.com/adolescent-alcohol-use-parents-attitude-toward-alcohol-often-predicts-if-their-317112#.VLFkIKONTm4.twitter