телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Ново изследване на спринцовки в няколко града разкрива последните модели на инжекционна употреба на наркотици

Ново изследване на спринцовки в няколко града разкрива последните модели на инжекционна употреба на наркотици

Лисабон, 17.02.2021 г.

Последните модели на инжекционна употреба на наркотици са изследвани в няколко европейски града в ново проучване на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Докладът представя резултатите от иновативен проект, изследващ веществата, употребявани от хора, които си инжектират наркотици, чрез химически анализ на съдържанието на употребяваните спринцовки.

Откритията на проекта ESCAPE се основават на две кампании за събиране на данни, проведени през 2018 и 2019 г. Спринцовките са били събрани от специални кошчета за изхвърляне на такива отпадъци, поставени по улиците, и от услугите за намаляване на вредите в осем европейски града: Амстердам (2019 г.), Будапеща (2018-2019 г.), Кьолн (2018-2019 г.), Хелзинки (2018-2019 г.), Лозана (2018-2019 г.), Осло (2019 г.), Париж (2018-2019 г.) и Вилнюс (2019 г.).

За този анализ е тествано съдържанието на 988 (през 2018 г.) и 1330 (през 2019 г.) употребявани спринцовки за над 120 вещества. Като цяло става ясно, че хората, инжектиращи си наркотици, употребяват широка гама от вещества и че големите различия, наблюдавани между градовете, отразяват разнообразието и сложността на европейската ситуация с наркотиците.

Докладът подчертава два модела на инжектиране, които са особено сериозна причина за безпокойство:

  • Високо разпространение на стимуланти в анализираните спринцовки (например кокаин, амфетамини и синтетични катинони). Инжекционната употреба на стимуланти може да бъде свързана с повишен риск от огнища на кръвнопреносими вирусни инфекции (например ХИВ и хепатит С) и изисква внимателно наблюдение.
  • Откриване на опиода с висока потентност карфентанил в една трета от спринцовките във Вилнюс (Литва), често смесен с метадон. Макар откриването на фентанил и неговите производни да е било рядко в другите градове, участващи в проучването, изключително високият риск, свързан с тези вещества, изисква бдителност.

В около една трета от всички спринцовки са били открити остатъци от два или повече наркотика, което подчертава факта, че хората, инжектиращи си наркотици, често го правят с повече от едно психоактивно вещество (или използват повторно, или използват чужди принадлежности за инжектиране). Най-честата комбинация от наркотици е била смес от стимулант и опиоид. В спринцовките, които съдържали следи от опиоиди, често са били откривани и бензодиазепини.

Чрез предоставяне на местни данни за моделите на инжектиране и употребяваните вещества, подходът ESCAPE може да бъде от ключово значение за информирането на местните стратегии за превенция, лечение и намаляване на вредите. Важното е, че подходът увеличава разбирането на инжекционните практики сред хората, които не са в контакт с услуги за зависими, както и сред тези, които вече получават интервенции.

Понастоящем се провежда последващ анализ, включващ 10 европейски града за наблюдение. Той ще помогне да се направи оценка на въздействието на пандемията от COVID-19 върху инжекционната употреба на наркотици в избраните градове.

Анализ на наркотиците в употребявани спринцовки от европейските градове – резултати от проекта ESCAPE, 2018 и 2019 г., Технически доклад на EMCDDA. Можете да го изтеглите на английски оттук.

Източник: https://www.emcdda.europa.eu/news/2021/new-multi-city-syringe-study-uncovers-latest-patterns-of-injecting-drug-use_en