телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Може ли тестването на екстази да спасява животи? Сложно е

Може ли тестването на екстази да спасява животи? Сложно е

Може ли тестването на вещества да предотвратява смъртни случаи поради употреба на екстази? Изследвания показват, че това не е магическо решение.

Изследователи са открили, че не всички реагират на резултатите от теста по един и същ начин. Зависи от резултата, от това дали човекът е употребявал екстази преди и колко склонен е да поема рисковете.

Употребяващите екстази могат да се озоват в болница или да умрат, тъй като не знаят какъв е химическият състав на веществото, което вземат. Това е така, защото техните таблетки могат да съдържат по-високи от очакваните дози екстази или токсични примеси. И двете опции могат да се окажат фатални.

Изследвания показват, че в Австралия услугата за тестване на вещества би била популярна; около 95% от употребяващите незаконни вещества казват, че биха ги използвали, ако има такива. Но само две официални такива услуги функционират в Австралия.

През 2018 година е бил проведен първият подкрепен от правителството опит за тестване на вещества по време на музикален фестивал в Канбера. От 85 теста са идентифицирани две смъртоносни вещества и петима употребяващи са решили да изхвърлят веществата вместо да ги употребят след като са разбрали какъв е съставът им.

През 2019 година на същия фестивал са засечени седем опасни вещества, които след това били изхвърлени.

Но какво би направил някой, ако разбере, че екстазито му е с по-висока концентрация от средната? Или ако тестът не е могъл да идентифицира веществото? Тази информация би ли довела до по-здравословно поведение? Това са въпросите, на които настоящото изследване се опитва да отговори.

Какви са откритията?

На 300 души на музикален фестивал са дадени различни сценарии, за да разберат изследователите кои хора има най-голяма вероятност да продължат да поемат рискове след тестването на веществото.

Почти 60% от интервюираните казват, че са употребявали екстази преди. Тази група хора казват, че ако тестът покаже висока концентрация или ако тестът не даде сигурен резултат, те не биха взели предпазни мерки във всеки случай като например да изхвърлят веществото или да вземат по-малко от него.

Но ако открият, че веществото им съдържа токсичен замърсител, е много вероятно да се предпазят по някакъв начин.

Тези открития са важни с оглед на някои от скорошните смъртни случаи, свързани с високи дози екстази на австралийски фестивали.

Хората, които казват, че никога не са употребявали екстази преди, са по-предпазливи без значение какъв е резултатът от теста. За тях е по-вероятно да се предпазят във всички сценарии, които са им представени.

Защо хората невинаги взимат предпазни мерки?

Образованието обикновено дава на хората информация, на базата на която да избират. Но за някои това просто да им се даде информация за веществото, което смятат да употребят, не е достатъчно да промени намеренията им.

Изследването показва, че за хората, които като цяло са склонни да поемат рискове (наричани „търсачи на усещания“), е по-вероятно да поемат рискове с вещества, ако тестът не даде сигурен резултат или ако веществото съдържа вредни примеси.

Важно е и че тази група хора също би била по-малко склонна да вземе мерки за предпазване, ако таблетката им съдържа висока доза екстази.

Така че самото тестване на веществата не е магическо решение. Това изследване показва, че услугите за тестване на фестивалите биха били по-ефективни за намаляване на вредите при хора, които опитват екстази за пръв път.

Общо казано, хората, които са употребявали преди, са склонни да вземат предпазни мерки само ако веществото съдържа токсични примеси.

И тези, които преди са употребявали и са склонни да поемат рискове, са в по-висок риск от вреда дори и след тестване.

Знаят ли употребяващите екстази кое е безопасно?

Дали хората, които са употребявали екстази и преди, знаят повече за употребата?

Очевидно не. Резултатите показват, че употребяващите екстази имат нужда от информация, за да им се помогне да намалят рисковете при употреба. Те не знаят повече за разумните дози екстази или за вредите от опасните примеси в сравнение с хората, които никога не са употребявали.

Важно е услугите за тестване да предлагат консултации и да образоват хората заедно с провеждането на тестовете, за да намалят вероятността от вредни решения, хоспитализация или смъртни случаи.

Тъй като в рамките на изследването 50% от тези, които са употребявали и преди, казват, че не познават или нямат доверие на дилъра си, това предполага, че те съзнателно поемат значителни рискове. Ако тези хора имат достъп до услуга за тестване на веществата, тяхната способност да управляват рисковете, би се подобрила значително.

Кой плаща за тестването?

Политическите опоненти на тестването на вещества са подозрителни към подкрепата или осигуряването на средства за услуги за контрол на качеството на незаконните наркотици.

Въпреки това хората, които посещават фестивалите казват, че биха дали средно по 12 долара за тестване на вещества.

Така че като се имат предвид ниските нива на познание на употребяващите екстази, нека преформулираме тестването на вещества като път за употребяващите към други услуги като образоване и консултации.

Този комбиниран подход за намаляване на вредите може да намали вредите при предимно недобре информирани млади хора, които ходят на фестивали.

Източник: https://theconversation.com/can-a-12-pill-test-for-ecstasy-save-lives-well-its-complicated-108067