телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Момчетата със социални затруднения са в най-висок риск от ранна употреба на вещества

Момчетата със социални затруднения са в най-висок риск от ранна употреба на вещества

Момчетата, които започват шести клас със съпътстващи проблеми със социалните умения, тревожността, ученето и поведението, са в най-голям риск от развитие на агресивно поведение и употреба на тютюн, алкохол и марихуана до времето на завършване на осми клас, открива проучване.

„Макар употребата на вещества сред всички момчета в проучването да се е повишила с времето, тя най-бързо е нараснала сред момчетата, които са имали най-големи нужди със социалните умения“, казва преподавателят по социална работа в Университета на Илинойс Кевин Тан, ръководител на проучването.

Рискът младежите да се поддадат на или да избегнат проблемни поведения може да се предскаже от комбинация от характеристики, а не толкова от отделни фактори, казва Тан.

Тан и неговите съавтори са открили в проучването си четири различни модела на съпътстващи проблеми с ученето и поведението сред над 2600 момчета от прогимназията. Момчетата били ученици в 37 училища, намиращи се в Чикаго; Дърам, Северна Каролина; Атина, Джорджия и Ричмънд, Вирджиния.

В четири момента от времето – от началото на първия срок на шести клас до края на втория срок на осми клас – учениците били изследвани за вербална, отношенческа и физическа агресия и за употреба на цигари, алкохол и марихуана през последните 30 дни.

Във всеки от четирите момента учител оценявал също развитието на социалните умения на всяко момче, симптомите на тревожност и проблемите с ученето. Учителите докладвали и за поведението на техните ученици, като например колко често са отсъствали от час и са откраднали от други ученици.

Момчетата, които имали значителни проблеми и в четирите области – социални умения, тревожност, учене и поведение – били най-податливи към прояви на агресия и употреба на вещества, са установили изследователите.

Макар тази група да съставлява само 6,3% от проучваната популация, предишно изследване е показало, че младежите с тези характеристики са в най-висок риск от най-лошите резултати през целия им живот според Тан и неговите съавтори.

И обратно, изследователите са открили, че момчетата с добри резултати за социални умения, емоционално състояние, учене и поведение – група, която съставлява над 61% от извадката – са показали само малки увеличения при физическата агресия и употребата на вещества.

Третият рисков модел включвал момчета, които имали лоши социални умения в добавка към проблеми с ученето и поведението. Макар тези момчета да започнали шести клас, проявявайки най-много поведенчески проблеми, техните физическа и отношенческа агресия и тютюнопушене намалели с времето, а употребата им на алкохол и марихуана не се променила.

Изледователите идентифицирали също и четвърти различен рисков модел, преди неизследван, свойствен за група момчета, които може би са недостатъчно обслужвани от практикуващите. Момчетата от тази група, която съставлява около 15% от извадката, имали добри социални умения, но умерени проблеми с ученето, тревожността и поведението.

„Макар тези момчета може да са с добри социални умения, другите им проблеми може да доведат до повишена агресия и употреба на наркотици, докато те напредват в прогимназията“, казва Тан.

Социалните умения на тези младежи могат да обяснят повишената им вербална агресия, предполагат изследователите, защото „тези момчета са по-приспособени към използването на непреки форми на агресия като средство за нараняване на другите и с течение на времето свикват да се справят с междуличностните въпроси без физически средства.“

Употребата на алкохол и марихуана се е увеличила сред момчетата от тази група, но в по-ниска степен, отколкото при техните връстници във високорисковата група. Тан и съавторите му предполагат, че тези социални момчета може да са по-податливи на негативно влияние от страна на връстниците, което води до експериментиране с алкохол и наркотици.

„Разбирането на тези конфигурации от социално-емоционални проблеми и такива с ученето и поведението може да ни помогне да разберем как те повишават или намаляват рисковете на учениците за различни последствия“, казва Тан. „За училищата има възможности да осигурят ранна превенция и интервенции, за да адресират всякакви проблеми, преди те да са станали тежки.“

Източник: https://www.news-medical.net/news/20181203/Boys-with-social-difficulties-are-at-greatest-risk-of-early-substance-use.aspx