телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Много хора, възстановяващи се от зависимост, имат хронични здравословни проблеми и по-ниско качество на живот

Много хора, възстановяващи се от зависимост, имат хронични здравословни проблеми и по-ниско качество на живот

Проучване показва, че над една трета от хората, които се определят като възстановяващи се от зависимост към алкохол или друго вещество, продължават да страдат от хронични физически заболявания.

Проблемната употреба на алкохол и други вещества имат огромна психологическа и социална цена за милиони американци. Проучване на Института за изследване на възстановяването към Многопрофилната болница на Масачузетс (MGH) показва, че повече от една трета от хората, които се определят като възстановяващи се от зависимост към алкохол или друго вещество, продължават да страдат от хронични физически заболявания. Проучването, публикувано в Journal of Addiction Medicine, е първото, разглеждащо разпространението на медицински състояния в САЩ, които често се причиняват или влошават от прекомерната и хронична употреба на алкохол и други наркотици, сред възстановяващите се от зависимост хора.

„Огромното психологическо, социално и междуличностно въздействие на прекомерната и хронична употреба на алкохол и други наркотици е добре описано“, казва водещият и кореспондиращ автор Дейвид Еди, доктор на науките и изследовател в Института за изследване на възстановяването. „По-слабо е разбирането за бремето на физическите заболявания, особено сред тези, които успешно са решили значим проблем с употребата на вещества.“

Включвайки данни от Националното проучване на възстановяването от 2017 г., сегашното изследване е проучило информация от национално представителна извадка от над 2000 пълнолетни американци, описващи себе си като възстановяващите се от проблемна употреба на алкохол, канабис, опиоиди, стимуланти или други наркотици. От тях 37% са били диагностицирани с едно или повече от общо девет заболявания, влошени от алкохола и наркотиците: чернодробно заболяване, туберкулоза, ХИВ/СПИН или други сексуално предавани инфекции, рак, хепатит С, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), заболяване на сърцето и диабет. Наличието на тези болести е свързано със значително понижаване на качеството на живот на участниците и е известно, че всички тези заболявания намаляват продължителността на живота.

Проучването е открило, че разпространението на хепатит С, ХОББ, сърдечни заболявания и диабет било по-високо сред хората във възстановяване, отколкото сред общото население. Разпространението на хепатит С било значително по-високо сред употребяващите опиоиди и стимуланти, отколкото сред тези, които съобщили, че алкохолът е основното им вещество. Разпространението на ХИВ/СПИН и други сексуално предавани инфекции било значително по-високо в групата на стимулантите, отколкото в групата на алкохола. Фактори като всяко допълнително вещество, употребено 10 или повече пъти, по-висока възраст при началото на заболяването и решаването на проблема с алкохол или друг наркотик по-късно през живота били свързани с 4 до 7% увеличение на вероятността от наличието на две или повече хронични физически заболявания.

„Макар откритието, че тези, употребяващи наркотици инжекционно, имат по-високо разпространение на хепатит С и ХИВ, може да изглежда интуитивно, други открития не са такива.“, казва Еди, който също така е клиничен психолог в MGH и преподавател по психология в Медицинското училище на „Харвард“. „Например, хората, посочили канабиса като тяхно основно вещество, нямат по-ниско разпространение на свързани с алкохола чернодробни заболявания в сравнение с участниците, които са употребявали основно алкохол. Може би тези хора са имали предишна история на прекомерна употреба на алкохол.“

В опиоидната група имало най-ниско разпространение на сърдечни заболявания, а диабетът бил най-рядко срещан при хората, които посочили за свое основно вещество канабиса. В същото време нямало значителни разлики при разпространението на туберкулоза или ХОББ сред различните групи по основно вещество. Като цяло фактори като по-ниска възраст, по-големи социална стабилност и икономически ресурси – например по-високо образование, брак или съжителство с партньор и наличие на работа – били свързани с по-малко или никакви физически заболявания. Фактори като женски пол, латиноамерикански произход или доход на домакинството над 50 000 долара годишно също били свързани с по-малка вероятност за физически заболявания.

„Отдавна знаем, че хроничната и прекомерна употреба на вещества може да причини множество заболявания директно или индиректно“, казва Еди. „Степента, в която тези заболявания продължават да съществуват в живота на милиони американци, постигнали възстановяване, трябва да бъде установена, но това проучване подчертава факта, че тези негативни въздействия могат да продължат да засягат качеството на живота дори когато хората са успели да се възстановят от зависимостта.“

„За хората с проблемна употреба на алкохол и други наркотици е необходима по-ранна и настойчива намеса, която да помогне за предотвратяването на тези заболявания“, добавя той. „Освен това лечението на зависимости трябва да бъде по-силно интегрирано с първичната медицинска помощ, както и са необходими повече изследвания, за да се проучат сложните връзки между употребата на алкохол и други наркотици и физическите заболявания.“

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/03/190321092201.htm