телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Милиони хора са в риск от абстинентни симптоми от антидепресанти според проучване

Милиони хора са в риск от абстинентни симптоми от антидепресанти според проучване

Списанието Addictive Behaviors е публикувало нов систематичен преглед, който показва, че абстиненцията от антидепресанти е много по-разпространена, тежка и продължителна, отколкото е посочено в сегашните насоки, като милиони хора във Великобритания, приемащи антидепресанти, са потенциално засегнати. „Систематичен преглед на честотата, тежестта и продължителността на абстинентните симптоми от антидепресанти: Основани ли са насоките на доказателства?“ е проведен от д-р Джеймс Дейвис от Университета на Рохамптън и проф. Джон Рийд от Университета на Източен Лондон от името на Парламентарната група за зависимост към лекарства по предписание.

Прегледът показва, че средно 56% от пациентите, които спират или намаляват своите антидепресанти, изпитват абстинентни симптоми, като 46% от тях определят симптомите като тежки. Освен това, повечето от прегледаните проучвания на продължителността са открили, че значителен процент от пациентите са изпитвали абстинентни симптоми повече от две седмици и че не е необичайно пациентите да изпитват симптоми няколко седмици, месеца или по-дълго. Според едно проучване 40% от пациентите изпитват симптоми поне 6 седмици, а друго показва, че 25% от тях изпитват симптоми поне 3 месеца.

Въз основа на тези данни авторите изчисляват, че около 4 милиона души в Англия може да изпитат симптоми, докато спират антидепресантите, а около 1,8 милиона души може да имат тежки симптоми. Като цяло тези открития противоречат на сегашните национални клинични насоки (издадени от NICE – the National Institute for Health and Care Excellence), които твърдят, че абстинентните симптоми от антидепресантите „обикновено са леки и отшумяват сами за около 1 седмица, но могат да бъдат тежки“.

Д-р Джеймс Дейвис казва: „Този нов преглед на изследвания разкрива това, което много пациенти знаят от години – че абстиненцията от антидепресантите често предизвиква тежки, омаломощаващи симптоми, които могат да продължават със седмици, месеци или по-дълго. Съществуващите насоки на NICE не признават факта, че абстиненцията е обичайна и погрешно предполагат, че тя обикновено отшумява в рамките на една седмица. Това води до там, че много лекари диагностицират погрешно абстинентните симптоми – често пъти като рецидив на заболяването – което води до ненужно и вредно дългосрочно предписване на лекарствата.“

Източник: http://prescribeddrug.org/millions-at-risk-from-antidepressant-withdrawal-new-review-concludes/