телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Места за рехабилитация на зависими, финансирани през 2017 г. от Националната стратегия за борба с наркотиците

Места за рехабилитация на зависими, финансирани през 2017 г. от Националната стратегия за борба с наркотиците

Във връзка с Плана за действие на Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) за изпълнение на Стратегическа задача 3: Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми, Задача 3.1: Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво, през 2017 г. Министерство на здравеопазването чрез Национален център по наркомании отпуска финансиране на следните програми:

Резидентни програми

  • Сдружение „Билани“ – финансиране на 2 места за 6 месеца за програма за неопиатна зависимост на сума 8 334,96 лева.
  • Фондация „Общност – Ново начало“ – финансиране на 3 места за 6 месеца за програма за работа със зависими жени на сума 12 502,44 лева.
  • ЦСР „Феникс“ ООД – финансиране на 2 места за 6 месеца за програма за комбинирана зависимост на сума 8 334,96 лева.
  • Сдружение „Отвори очи“ – финансиране на 2 места за 6 месеца за програма за работа с зависими млади хора под 25 години на сума 8 334,96 лева.

Нерезидентни програми

  • Сдружение „Спортен клуб – КА спорт“ – финансиране на 8 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на непълнолетни и малолетни, злоупотребявали с наркотични вещества, на стойност 8 840,00 лева.
  • Сдружение „Фракарита България“ – финансиране на 8 места за 5 месеца за нерезиденциална програма за психосоциална рехабилитация на жени, злоупотребявали с наркотични вещества, на сума 8 840,00 лева.

Финансирането по Националната стратегия е предназначено за социално слаби зависими.

Желаещите да постъпят в някоя от горепосочените програми е необходимо да направят връзка с тях, за да разберат какви са условията за прием.

Източник: https://www.ncn-bg.org/national_strategies.php