телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Медицинска употреба на канабис при хронична болка и пост-травматичното стресово разстройство

Медицинска употреба на канабис при хронична болка и пост-травматичното стресово разстройство

Научните доказателства са твърде ограничени, за да се направи твърдо заключение за ефективността и безопасността на канабиса и канабиноидните продукти при лечението на хронична болка или пост-травматичното стресово разстройство (ПТСР). Резултатите от два систематични прегледа на доказателствата от Американския департамент на ветераните са публикувани в Annals of Internal Medicine.

Канабис при хронична болка

В момента медицинската марихуана е легална в 28 щата и в окръг Колумбия и над 80% от хората, които търсят медицински канабис, го правят за преодоляване на болката.  Макар че нараства приемането на употребата на медицински канабис, има малко количество всеобхватна и критично оценена информация за ползите и щетите от използването ѝ за лечение на хронична болка.

Изследователите са прегледали данните от 27 клинични изпитания при хронична болка, за да определят ползите и щетите от прилагането на канабис за лечение на хроничната болка при възрастни. Те открили слаби доказателства, че канабисът облекчава невропатичната болка, но няма достатъчно доказателства, за да се направят изводи за употребата на медицинска марихуана при други видове болка. Изследователите откриват задоволителни доказателства, за да заключат, че употребата на канабис сред общата популация може да повиши риска от вреди, включително инциденти с моторни превозни средства, психотични симптоми и краткотрайни когнитивни нарушения. Имало и недостатъчни доказателства за определяне на рисковете от други видове вреди, свързани с тежка или дългосрочна употреба на канабис или при по-възрастната популация.

Канабис при ПТСР

Повече от една трета от пациентите,  търсещи канабис за медицински цели в щатите, където употребата на медицинската марихуана е легална, определят ПТСР като първостепенната причина за тяхната заявка. Въпреки това, има малко научни доказателства за определяне на ползите и вредите от употребата на канабис за лечение на ПТСР.

Изследователите са прегледали данните от 2 систематични прегледа и 3 първични изследвания, оценяващи ползите и щетите от препарати от канабис на растителна основа (не синтетични канабиноиди) в лечението на ПТСР при възрастни. Те откриват, че доказателствата  са неубедителни, за да изградят твърдо заключение за ефикасността на канабиса при тази пациентска популация, но едно от най-големите изследвания, при които са наблюдавани ветерани със ПТСР, открива малко, но значимо влошаване на симптомите при пациенти, които продължават или започват употребата на канабис в сравнение с пациенти, които никога не са употребявали или са спрели употребата на канабис по време на изследването.

Авторът на съпътстващата редакция от Vanderbilt Psychiatric Hospital пише, че тези открития до голяма степен отразяват тези на други уважавани организации и предполага нарастващ консенсус в това поле. Съществуват малко високо качествени доказателства, от които да се направят твърди заключения за ефикасността на канабиса и канабиноидните продукти при лечението на болка и ПТСР. Независимо от пропуските в изследванията, щатите едва ли ще премахнат медицинските указания от законодателството. Практикуващите лекари трябва да научат каквото могат за канабиса, да образоват пациентите  си и да правят препоръки, базирани на науката.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-08/acop-eoc080817.php