телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Легализацията на марихуаната с цел забавление: повече младежи ли употребяват или младежите употребяват повече?

Легализацията на марихуаната с цел забавление: повече младежи ли употребяват или младежите употребяват повече?

Какво влияние оказва легализацията на марихуаната с цел забавление в щата Орегон (САЩ) над употребата на тийнейджърите? Резултати от проучване на Орегонския институт за изследвания (Oregon Research Institute, ORI) сочат, че e възможно легализацията на марихуана да влияе на честотата на употребата при тийнейджърите в зависимост от това, дали те са я употребявали и преди това.

След като марихуаната е била легализирана в щата Орегон, не се наблюдават значителни промени в броя тийнейджъри, които употребяват марихуана. Регистрирано е обаче нарастване на честотата, с която тийнейджъри, които вече пушат, употребяват канабис след приемането на новите мерки. Година след легализацията се наблюдава повишение в честотата на употребата при тези, които са опитали марихуана за пръв път в 8-ми клас, спрямо тези, които са опитали за пръв път в 9-ти клас, при това доста забележимо – с 26%. Резултатите от изследването са публикувани онлайн в Psychology of Addictive Behaviors.

„Когато се предприемат законодателни мерки, касаещи марихуаната, е важно да се има предвид какъв ефект ще окажат тези мерки над тийнейджърите. Това, че легализацията на марихуана с цел забавление предвижда пушенето за непълнолетните да е забранено, не означава, че нагласите на тийнейджърите, възрастта, в която за пръв опитват или честотата, с която употребяват, не се променят“, посочва Джули Ръзби, доктор на науките и водещ автор на проучването.

Когато през октомври 2015 г. в Орегон започва законната продажба на марихуана с цел забавление, Ръзби и нейните колеги, чието изследване вече е било в ход, имат уникална възможност: да съберат данни за употребата сред тийнейджърите преди и след легализирането. Освен това според законодателните мерки, приети в Орегон, различните окръзи и градове имат право да забранят продажбите на марихуана. Това позволява на изследователите да проверят дали индивидуалните политики за продажба в общността влияе върху употребата на юношите.

Тийнейджъри от седем различни училища, живеещи в 11 различни района в Орегон, участват в запитвания за това дали употребяват марихуана, каква е нагласата им към веществото и доколко биха били склонни да употребят. Техните родители също са отговорили на въпроси, касаещи тяхната собствена употреба на марихуана.

Връзката между легализацията и промяната в моделите на употреба сред тийнейджърите варира спрямо политиката за продажба в отделните общности. При младежи, които участват в запитването още преди легализацията и до този момент не са опитвали канабис, е по-малко вероятно да се повиши желанието и намерението да опитат марихуана, ако в общността им е забранена продажбата – в сравнение с младежите, в чиито общности продажбата е разрешена.

При младежите, които вече са опитали марихуана и в чиито общности продажбата е забранена, честотата на употребата се е повишила по-бавно в сравнение с тези, в чиито общности продажбата е легализирана. При тези, които са опитали рано (още в 8-ми клас) и в чиито общности продажбата е разрешена, се наблюдава най-голям скок в употребата – за около година те са започнали да употребяват двойно по-често. Не се отчита влияние на новите законодателни мерки за легализация върху употребата на родителите (или по-скоро върху това, което те съобщават относно употребата си на канабис).

„В щати, в които употребата на марихуаната с цел забавление е легализирана, е видно от различни проведени изследвания колко е важна превенцията на употребата при тийнейджъри, за да не се повиши тя драстично“, отбелязва Ръзби.

Резултатите сочат, че може да има непосредствен ефект от легализацията върху тийнейджъри, които вече са опитвали преди това, защото при тях честотата на употреба се повишава. Тази тенденция се забелязва дори и в общности, в които продажбата на канабис е забранена. Това би могло да означава, че политиката в общността по отношение на продажбата може да не влияе достатъчно ефективно върху честотата, с която употребяват тийнейджърите.

Ако се проведе по-дългосрочно изследване на употребата на тийнейджърите в различни региони, това би могло допълнително да допринесе за развитието на адекватни законодателни мерки по отношение на употребата на канабис. Кампаниите за превенция, които целят да образоват юношите за рисковете от употребата, докато нервната им система все още се развива, както и изграждането на доверителни връзки между родители и деца, така че да може свободно да обсъждат проблема, могат да поставят добро начало и насоки за държавните и местни власти, докато се опитват да се ориентират в променящата се ситуация.

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/01/180108161204.htm