телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Лечението на алкохолизма има и финансови ползи за семействата на зависимите

Лечението на алкохолизма има и финансови ползи за семействата на зависимите

Ефектът на алкохолизма върху членовете на семейството, изразен в пари, може да бъде огромен, но малко се знае за това, дали лечението на алкохолизма намалява финансовата тежест. Изследване на 48 германски семейства, което е публикувано в научното списание „Addiction”, показва, че след дванадесетмесечно лечение семейните разходи, директно свързани с алкохолизма на дадения член на семейството, намаляват от средно 676,44 евро/месец на средно 145,40 евро/месец. Иначе казано, обичайните разходи, дължащи се на алкохолизма, намаляват от 20,2% на 4,3% от общия доход на семейството.

Също така, след дванадесетмесечно лечение средното количество време, прекарано в грижи за засегнатия член на семейството, намалява от 32,2 часа/месец до 8,2 часа/месец. Опирайки се на минималното заплащане за болногледач в Германия (8,50 евро/час), неофициалната грижа, осигурена от членовете на семейството, добавя допълнителни 274,30 евро/месец към финансовата тежест. След 1 година лечение, тази сума намалява на 69,79 евро/месец.

Дори когато има случаи на рецидив, лечението на алкохолизма все пак намалява финансовата тежест на семействата, но само с 65,22 евро/месец средно.

Водещият автор на изследването д-р Сализ (Централен институт по психично здраве, Манхайм, Германия) казва: „Ние разработваме област в изследванията на зависимостта, на която не се обръща много внимание. Когато разглеждат ефектите върху семействата, изследванията се фокусират главно върху проблеми като домашно насилие и депресия, но не и върху финансовата тежест от грижите за алкохолно зависимия. Но когато здравните служби и създателите на политики проучват цената и ползите от лечението на алкохолизма, те трябва да знаят, че лечението има огромен финансов ефект не само върху алкохолно зависимия, но и върху неговите съпруг, партньор, деца и родители. Ползите от лечението стигат много по-далеч от самия пациент.”

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/releases/250641.php

С разрешението на Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/)
Превод на Национална информационна линия за наркотиците и алкохола