телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Колко здравословен е начинът на живот на младите хора?

Колко здравословен е начинът на живот на младите хора?

"Колко здравословен е начинът на живот на младите хора?"

Това е въпрос, зададен в две статии по проблемите свързани със здравето тази седмица на  Deutsches Arzteblatt International. Едното е на Дитер Лейк от спортния департамент на университета в Кьолн и съавтори, които изследват ефектите на нездравословен начин на живот върху физическото състояние на младите хора, а другото изследване е на Сабине Стам Балдериан  и съавтори в Берлин, които изследват ефектите на превантивна програма, реализирана в болнични условия с цел предотвратяване на тютюнопушенето на учениците (Dtsch Arztebl Int 2012 г.; 109 (44): 737-45 и Dtsch Arztebl Int 2 012 109 (44): 746-52).

По време на изследването, водено от Лейк, проведено сред повече от 8000 млади хора на възраст от 10 до 25 години, са събрани данни свързани с теглото на участниците, дали те пущат или не, физическата им активност и упражнения, времето за пробягване на 1000 метра и издържливостта на набиране на лост. След сравнение на физическото състояние в групи, които се различават по броя на рисковите фактори като: наднормено тегло, пушене, липса на физически упражнения, се установява, че дори наличието на един единствен рисков фактор оказва силно негативно влияние върху общото физическото състояние. Така сравнението по възрастови групи показва, че 24-25 годишните са на същото физическо ниво като 14-15 годишните.

Стам Балдериан изследва ефективността на програмата за интервенция „Учениците в болницата” сред 760 изследвани лица.  Целта на програмата е била са предостави информация свързана с ефектите и рисковете върху здравето, индивидуалните и  социалните аспекти на тютюнопушенето. Много нисък е процента на учениците, които са започнали да пушат по време на периода на осъществяване на програмата (3,3%) в сравнение с процента в контролната група. Вероятността да не пропушат учениците, участващи в програмата е четири пъти по-голяма в сравнение с тези, които не участват. Много ясен ефект от първичната превенция се отчита от тази програма, но самата тя няма данни да води до отказ от страна на ученици, които вече пушат.

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/releases/253075.php

С разрешението на Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/)
Превод на Национална информационна линия за наркотиците и алкохола