телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какви фактори могат да предскажат вероятността от развитие на зависимост?

Какви фактори могат да предскажат вероятността от развитие на зависимост?

Условни вероятности за разстройства, свързани с употребата на вещества, и свързани рискови фактори: прогресия от първата употреба до разстройства, свързани употребата на алкохол, канабис, стимуланти, седативи и опиоиди

Употребата на вещества е разпространена по света, но не всеки, който употребява, ще развие разстройство, свързано с употребата на вещества (вредна употреба или зависимост). От 250 милиона души по света, които са употребили някакъв наркотик поне веднъж, през 2015 г. приблизително 11,8% са развили разстройство, свързано с употребата.

Относително малко се знае за факторите, които могат да доведат до развитието на такова разстройство, свързано с употребата, при различните класове вещества. Това проучване цели да идентифицира фактори, които предсказват вероятността от преминаване от употреба към разстройство на употребата, и да установи скоростта, с която това може да се случи на ниво популация, с фокус върху предшестващи психични разстройства.

Най-важното от изследването:

  • Предшестващите психични разстройства увеличават риска от развитие на разстройства, свързани с употребата на вещества.
  • Наличието на предишно разстройство, свързано с употребата на вещества, увеличава риска от преминаване от употреба към вредна употреба/зависимост.
  • Най-често развиват разстройства, свързани с употребата, хората, които употребяват стимуланти и опиоиди.
  • Разстройствата на настроението и тревожните разстройства увеличават риска от преминаване към разстройства, свързани с употребата на алкохол и канабис.
  • Бързината, с която се преминава към разстройство, свързано с употребата на вещества, подчертава ограничената възможност за интервенция.

Методи

Данните са били събрани като част от Австралийското национално проучване за психично здраве и благополучие през 2007 г. – национално представително изследване с 8841 австралийски пълнолетни. Проведени са били серии от анализи на отделни времеви периоди, имащи връзка с възрастта, когато хората са започнали употребата и когато са се появили симптоми на разстройство на употребата на следните вещества: алкохол, канабис, седативи, стимуланти и опиоиди. Анализирано е и влиянието на предшестващи разстройства на настроението и тревожни разстройства върху вероятността от развитие на вредна употреба/зависимост.

Резултати

Оценките на натрупаната вероятност през живота са показали, че 50,4% от употребяващите стимуланти, 46,6% от употребяващите опиоиди, 39% от употребяващите седативи, 37,5% от употребяващите алкохол и 34,1% от употребяващите канабис ще развият разстройство, свързано с употребата на тези вещества, в рамките на респективно 14, 12, 8, 30 и 23 години след началото на употребата. Предшестващите психични разстройства са имали значима връзка с повишен риск от развитието на разстройство, свързано с употребата на алкохол, канабис и стимуланти.

Заключение

Относителната скорост, свързана с преминаването от употреба към разстройство, свързано с употребата, набляга на ограничения период от време, през който може да се направи интервенция. Това подчертава неотложността на ранното установяване на психични проблеми и навременното предоставяне на подходящи и научно базирани интервенции, които потенциално биха могли да предотвратят развитието на вторични разстройства, свързани с употребата на вещества.

Източник: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0376871618305313