телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Изводи за психичното здраве и употребата на метамфетамини

Изводи за психичното здраве и употребата на метамфетамини

Ключови изводи от първия глобален преглед на последствията за психичното здраве, свързани с употребата на метамфетамин

Вредите върху психичното здраве са се превърнали в синоним на хората, които употребяват метамфетамини. Резултатите от отделните проучвания обаче често са противоречиви. Поради това е трудно да се направят категорични заключения за рисковете.

Екип от учени от Националния център за изследвания върху наркотиците и алкохола в Австралия (NDARC) е провел първия глобален систематичен преглед и метаанализ на над 15000 научни статии и 149 проучвания върху връзката между употребата на амфетамини и всяко от следните последствия за психичното здраве: психоза, насилие, склонност към самоубийство, депресия и тревожност.

Откритията потвърждават, че хората, които употребяват метамфетамин, са в значително по-висок риск от лошо психично здраве в сравнение с хората, които не употребяват наркотика. Изследователите са открили, че употребяващите е около два пъти по-вероятно да страдат от депресия и психоза и четири пъти по-вероятно да имат склонност към самоубийство. Прегледът разкрива и други значими изводи.

  • Службите, които взаимодействат с хората, употребяващи метамфетамин, трябва да имат капацитета да лекуват и управляват съпътстващите психични заболявания.

Понастоящем службите за зависимости и за психично здраве често са отделени, което означава, че хората, употребяващи вещества, не получават необходимата грижа за техните психични проблеми.

Необходима е повече работа, за да се осигури на употребяващите наркотици хора адекватна психиатрична грижа. Отговорът от службите, който получават хората, трябва да бъде адаптиран, за да бъде сигурно, че той е приемлив, безопасен и ефективен за употребяващите метамфетамин.

  • Повишеният риск от психоза е причина за голямо безпокойство

В момента няма съгласие относно модела за лечение на хората, страдащи от свързана с метамфетамин психоза. Тези хора често биват изписвани без планирани грижи за психозата им, в резултат на което те се връщат отново и отново за лечение.

Често пъти психозата се омаловажава като предизвикана от наркотици, но в действителност много от тези хора ще страдат от повтарящи се психотични епизоди (често отключвани от продължаваща употреба на метамфетамин) и някои от тях ще се разболеят от шизофрения. Необходимо е да се развият и осъществяват лечения, които могат да спрат тази прогресия.

  • Макар и по-малко драматични, депресията и склонността към самоубийство често са по-разпространени

Тези проблеми са важни сами по себе си, но също така затрудняват хората да прекъснат цикъла на метамфетаминова употреба. Еуфорията от метамфетамина облекчава депресията, но когато хората спрат да употребяват (например страдат от абстиненция), депресията се влошава. Това може да доведе до низходяща спирала.

Някои антидепресанти могат да взаимодействат с метамфетамина и това може да повиши риска от странични ефекти. Необходимо е да се знае повече за това кои антидепресанти вършат работа на хората, употребяващи амфетамини. Също така трябва по-широко да се приложат стратегии, за които се знае, че работят, за да се намали рискът от самоубийство, дори скрининг и кратки интервенции. Психологическите терапии също могат да намалят риска от депресия и склонност към самоубийство и те трябва да се прилагат.

Има спешна нужда да се проведе епидемиологично изследване върху употребата на (мет)амфетамини и последствията за психичното здраве, за да се определи по-добре рискът и да бъде намален. Междувременно клиничните отговори на употребата на амфетамини трябва по-добре да се интегрират, за да се подпомогне управлението на тези съпътстващи заболявания.

Източник: https://ndarc.med.unsw.edu.au/blog/key-takeaways-first-global-review-mental-health-outcomes-associated-use-methamphetamine