телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Изображения на мозъка показват връзки между самоконтрола и алкохолната зависимост

Изображения на мозъка показват връзки между самоконтрола и алкохолната зависимост

Прекомерното и вредно пиене е ключова характеристика на алкохолната зависимост. Причините за зависимостта към вещества са комплексни, но включват и затруднения в някои аспекти на самоконтрола. Склонността да се действа прибързано и да се търсят рискови ситуации е свързана с процеса на зависимост, а промени в определени челни области на мозъка са свързани както с импулсивно, така и с търсещо силни усещания поведение. В изследване, публикувано в списанието Alcoholism: Clinical & Experimental Research, изследователите са използвали образна диагностика на мозъка, за да оценят допълнително връзките между самоконтрола и алкохолната зависимост.

Изследването, проведено в Германия, е включило 62 пациенти, които са били хоспитализирани с алкохолна зависимост и наскоро са били преминали детоксификация, както и 62 здрави участници (сравнителна група от хора без зависимост). Били са използвани стандартни въпросници, за да се оцени приемът на алкохол на участниците през живота им и за да се измерят импулсивността и търсенето на силни усещания. На всички е бил направен ядрено-магнитен резонанс с фокус, поставен върху челните области на мозъка, които са свързани с аспекти на самоконтрола. От изображенията е могло да бъде установено количеството „сиво вещество“ – мозъчни клетки или неврони – в специфични области, интересуващи изследователите.

Изображенията на мозъка показали, че в сравнение със здравите участници пациентите с алкохолна зависимост имали недостиг на сиво вещество в челните области на мозъка, за които се знае, че са свързани със самоконтрола. Това е в съответствие с предишни проучвания, показващи загуба на сиво вещество при хората с дългосрочно прекомерно пиене. Пациентите също така показали по-висок резултат при измерването на импулсивността, отколкото контролната група, макар да нямало разлика между двете групи при търсенето на силни усещания.

Изследователите търсели и разлики между две подгрупи от зависими към алкохола пациенти: тези с много висок прием на алкохол през живота и тези със сравнително по-нисък прием. Открили, че пациентите с по-нисък прием имали по-висок резултат при измерването на поведението за търсене на силни усещания, отколкото пациентите с висок прием, включително за „търсене на тръпка и приключения“. При групата с по-нисък прием обемът на сиво вещество в една от интересуващите изследователите области на мозъка бил взаимосвързан с това колко висок бил резултатът на пациентите за поведение за търсене на тръпка и приключения (така че колкото по-висок бил резултатът, толкова по-голям бил обемът на сивото вещество).

Изследователите спекулират, че, за разлика от импулсивността, търсенето на тръпка и приключения може да играе предпазваща роля при намаляването на алкохолната употреба и роля при предпазването на челната мозъчна структура. Това е в съответствие с предишни открития, че поведението за търсене на силни усещания може да подпомогне издръжливостта на стрес, който сам по себе си играе голяма роля при желанието за употреба и зависимостта. В по-широк смисъл откритията подчертават, че съществуват разлики сред хората с диагноза алкохолна зависимост и че са необходими индивидуализирани стратегии за лечение.

Източник: https://www.news-medical.net/news/20191105/Brain-imaging-shows-links-between-self-control-and-alcohol-dependence.aspx