телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Интензивната употреба на марихуана може да доведе до отделяне на по-малки количества допамин в мозъка

Интензивната употреба на марихуана може да доведе до отделяне на по-малки количества допамин в мозъка

В скорошно проучване изследователи са открили доказателства за „повредена“ допаминова система при хора с интензивна употреба на марихуана. Промяната в количеството допамин е в област на мозъка, наречена стриатум. Тя е свързана с работната памет, импулсивното поведение и вниманието. Предишни изследвания са показали, че зависимостта към други вещества като кокаин и хероин има подобен ефект върху отделянето на допамин, но е нямало такива доказателства относно канабиса до сега.

„Като се има предвид по-широкото приемане и употреба на марихуаната, особено от млади хора, ние вярваме, че е важно да изследваме потенциално пристрастяващия ефект на канабиса върху ключови области на мозъка“, казва Аниса Аби-Дархам, професор по психиатрия в Медицинския център на Колумбийския университет и водещ автор на изследването.

В изследването са взели участие 11 души на възраст между 21 и 40 години със зависимост към канабис и още 12 души в контролна група. Средната възраст на започване на употребата е била 16 години с развиване на зависимост до 20-годишна възраст. Участниците са имали зависимост средно от 7 години. В месеца преди изследването почти всички от групата на употребяващите са пушили марихуана всеки ден.

Чрез позитронно-емисионна томография учените са измерили количеството отделен допамин в стриатума и няколко други области на мозъка. Употребяващите са прекарали една седмица в болница непосредствено преди изследването, без да употребяват, за да е сигурно, че няма да се измерят острите ефекти на канабиса. Участниците са били сканирани преди и след като им е била дадена доза амфетамин, за да се предизвика отделяне на допамин.

В сравнение с контролната група при употребяващите марихуана количеството допамин, отделено в стриатума и неговите подобласти, е било значително по-малко. Тези подобласти са свързани с асоциативното и сензомоторното учене.

„Не знаем дали по-малкото количество допамин е предшестващо състояние или резултат от интензивната употреба на канабис. Важното е, че дългосрочната и интензивна употреба на канабис може да увреди допаминергичната система, а това може да има различни негативни ефекти върху ученето и поведението“, казва д-р Аби-Дархам.

Д-р Джери Либерман, директор на психиатрията в Медицинския център и бивш президент на Американската психиатрична асоциация отбелязва, че „тези открития допълват растящото количество изследвания, които показват потенциално негативните ефекти на канабиса, особено за младите хора във време, когато държавната политика и закони повишават достъпа и употребата.“

Източник: http://www.news-medical.net/news/20160416/Heavy-marijuana-use-may-lead-to-lower-dopamine-release-in-the-brain.aspx