телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Голямо изследване открива по-висок процент на ранна употреба на вещества сред децата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Голямо изследване открива по-висок процент на ранна употреба на вещества сред децата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност

Ново изследване, публикувано онлайн в списанието „Детска психология и психиатрия“, открива, че децата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) започват да употребяват вещества в по-ранна възраст, отколкото тези без този синдром, и при тях значително преобладава редовната употреба на марихуана и цигари в юношеството.

Проведено от изследователите от Факултета по медицина в Университета в Питсбърг, това огромно изследване също така открива, че при децата, диагностицирани със СДВХ, има по-бързо нарастване на употребата на вещества по време на детството и юношеството.

„Имаше непоследователност в предишните изследвания на деца със СДВХ и рискът свързан с употребата им на вещества по време на детството и юношеството“, казва Брук Молина, професор по психиатрия, психология и педиатрия в Pitt School of Medicine, и водещ автор на изследването. „Това проучване изследва отблизо употребата на вещества от деца с и без СДВХ през дълъг период от време, считайки че експериментирането с някои вещества, такива като алкохола и цигарите, е типично след като тийнейджърите достигнат гимназиална възраст.

Авторите откриват обща тенденция за групата със СДВХ за общата популация - ранната употреба на вещества е силен прогностичен фактор за употребата им и като възрастни. Но разликата е, че повече от децата със СДВХ употребяват вещества от рано, примерно пият алкохол преди 15-тата си година.

„Не сме изненадани, че открихме голям брой на ежедневни пушачи на цигари, но се изненадахме да открием, че много деца със СДВХ по-късно като възрастни употребяват марихуана всяка седмица, като това е около една трета от групата на децата със СДВХ“, добавя Молина.

Изследването не открива по-високи проценти на запойната алкохолна консумация сред младите възрастни със СДВХ. Все пак екипът обръща внимание на това, че алкохолната употреба е все пак важна част от по-голямата картина.

„Количеството на алкохолната консумация е била съобщена от самите употребяващи при попълване на въпросници,  в които средната възраст на всички участници е 25 г.“, казва Молина. „Запойното пиене е много често в ранна възраст, но според нашите открития децата със СДВХ  започват да пият на още по-ранна възраст. Важно е да се продължи това проучване, за да знаем колко млади, които пият и имат СДВХ, продължават да имат сериозни, хронични проблеми с пиенето с напредване на възрастта.“

Изследователите проследяват 579 деца, диагностицирани със СДВХ, оценявайки ги през регулярни интервали за 16-годишен период от детството им до ранна зряла възраст.  Изследването проследява децата от 6 здравни центрове в САЩ и един в Канада, като включва участници от различни раси и етноси, полове, равнища на образование и семейни доходи.

Авторите забелязват, че тези резултати предполагат критична нужда от рутинна клинична практика, която да включва ранен скрининг и интервенции, за да се предотврати ранната употреба на вещества, включително пушенето на цигари, сред децата със СДВХ.

„Много деца със СДВХ се озовават в центрове за първична помощ, така че педиатрите са основните лица, които осъществяват грижата за тях, и разговорите около употребата на вещества е необходимо да започнат по-рано“, добавя Молина. “Необходимо е да започнем мониторинга на потенциалния риск от употреба на вещества още от ранна възраст, докато тези деца се лекуват, като трябва не просто да ги лекуваме с лекарства, а да вземем предвид и обхвата на всички фактори, които увеличават риска при тях да станат зависими от никотина и да развият други зависимости.“

Молина също така добавя, че откриването на ранната употребата на марихуаната е изключително важно, имайки предвид нарастващата достъпност до канабиса в САЩ и това, че рискът и последствията за децата със СДВХ трябва да бъдат допълнително изследвани.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-01/uops-lsf012318.php