телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Структура на Обединените нации предупреждава, че броят на новите психоактивни вещества расте

Структура на Обединените нации предупреждава, че броят на новите психоактивни вещества расте

Структура на ООН, която следи международните споразумения относно наркотиците, предупреждава, че т. нар. „легални дроги“ представляват растяща заплаха поради голямото увеличение на броя им през последната година.

Според Интернационалния борд по контрол на наркотиците веществата, познати като „нови психоактивни вещества“, са продължили да се появяват и то в голям брой през последната година. До октомври 2015 са били засечени 602 нови вещества. „Това е ръст от 55% в сравнение с предишната година, когато броят им е бил 388“, се казва в нов доклад.

От агенцията добавят: „Поддържането на това темпо представлява ключово предизвикателство за международната система за контрол на наркотиците, която ще се наложи да създаде по-гъвкави подходи за справяне със заплахата от новите психоактивни вещества“.

Забелязва се и промяна в отношението към законовите мерки, които се взимат. Вернер Сип, президент на агенцията, казва: „ Не става въпрос за избор между милитаризиран контрол върху наркотиците и легализирането на употребата на наркотици за развлечение. Става въпрос за поставяне на здравето и благополучието в центъра на балансирана политика относно наркотиците“.

Източник: http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/law-and-order/12180583/Number-of-legal-highs-soaring-warns-United-Nations-body.html