телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Европейските страни ограничават достъпа до животоспасяващо лечение на хепатит С

Европейските страни ограничават достъпа до животоспасяващо лечение на хепатит С

През април 2017 г. в Амстердам, Холандия, са представени данни, които показват, че сред европейските страни има значителни ограничения при плащанията на директно действащото антивирусно лечение (ДДАЛ), особено по отношение на тежестта на чернодробната фиброза и предписването от специалисти. Проучването, представено на Международния чернодробен конгрес (ILC) през 2017 г. в Амстердам, показва, че има доказателства, че някои държави не следват най-новите насоки за европейско лечение на хепатит С, публикувани през 2016 г. от Европейската асоциация за изследване на черния дроб (EASL).

Хепатит С е една от най-широкоразпространените заразни болести. Тя може да причини както остра, така и хронична инфекция, като 55-85% от заразените хора развиват хронична инфекция. Хепатит С е водещата причина за хронично заболяване на черния дроб, цироза в краен стадий и рак на черния дроб. Изчислено е, че над 71 милиона души по света са заразени, от които всяка година умират 784 000. Преди ДДАЛ да получи одобрение, хепатит С се лекуваше с пегилиран интерферон и рибавирин, които причиняваха сериозни вредни ефекти у повече от 80% от пациентите, а по-малко от 50% успяваха да завършат курса на лечението. Новите лекарства промениха коренно терапията и означават, че сега хепатит С е лечим, с нива на излекуване от 95% и повече. Въпреки че ДДАЛ е много ефективно, то е скъпо и непосилно, ако се предпише на всички пациенти. Затова повечето страни ограничават достъпа до тези лекарства.

„Наличието на прости, добре понасяни ДДАЛ за хепатит С с високи нива на излекуване е едно от най-големите постижения в медицината през последните десетилетия“, казва Алисън Маршал, кандидат за доктор на науките от Института „Кърби“ в Университета на Нов Южен Уелс в Сидни, Австралия и автор на изследването. „Докато всички европейски страни, включени в проучването, заплащат някаква форма на ДДАЛ, съществува ограничен достъп, основан на стадия на фиброза, употребата на вещества и вида на предписващия, което означава, че някои пациенти се сблъскват със значителни препятствия пред животоспасяващото лечение, от което се нуждаят. По-специално, да се ограничи предписването на ДДАЛ до специалисти е значителна спънка за осигуряването на широк достъп до лечение на хепатит С. Тези открития водят до важни изводи за създателите на здравни политики и за доставянето на здравни услуги в Европа.“

Информация от онлайн документи с искане за плащане за страните от Европейския съюз и Европейската икономическа зона (включително Англия, Северна Ирландия, Шотландия и Уелс като отделни юрисдикции), и Швейцария са били прегледани от ноември 2016 до март 2017 г. Първичните резултати са показали ограничения на възстановяването на парите, базирано на стадия на фиброза, употребата на наркотици или алкохол, вида на предписващия лечението (например специалисти) и ХИВ-хепатит С коинфекция.

Всички европейски страни, имащи пълни данни, заплащат ДДАЛ (34 от 35). За нелекувани преди това пациенти 38% от страните са изисквали доказателство за поне умерена фиброза преди лечението да е предписано, 24% от страните са изисквали наличието на поне тежка фиброза, 26% не са имали ограничения относно стадия на фибрози и 9%  са имали допълнително изискване като генотип на хепатитния вирус.

В това проучване 76% от страните нямат ограничения за употреба на наркотици или алкохол, а почти една пета имат ограничения за употребата на вещества (например изискват въздържание преди ДДАЛ).

Общо 94% от страните нямат допълнителни ограничения за ХИВ-хепатит С коинфекция. В действителност, 24% от тях дават приоритет на хората с такава коинфекция чрез по-малко ограничения за тях в сравнение с хората, инфектирани само с хепатит С. Също така 94% от държавите изискват само специалисти да предписват ДДАЛ.

„Ограниченията на достъпа до ДДАЛ на хепатит С в Европа са широкоразпространени и несъвместими с насоките за клинична практика на EASL, пречейки по този начин на много пациенти да получат лечение. Ограниченията са следствие от сегашните цени на лекарствата, което призовава за ревизиране на стратегиите с цел да се направят тези лечения достъпни за всички нуждаещи се“, казва проф. Франческо Негро, Управляващ член на борда на EASL.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-04/eaft-i2e041217.php