телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Две стандартни питиета алкохол на ден вече не са безопасни

Две стандартни питиета алкохол на ден вече не са безопасни

Употребата на две стандартни питиета алкохол на ден вече не е безопасна, предупреждават от австралийските здравни служби.

Миналата седмица Националният съвет по здравни и медицински изследвания (NHMRC) публикува проект на доклад, който актуализира австралиийските насоки за употреба на алкохол за първи път от 2009 г. насам.

Новите насоки предупреждават, че пълнолетните хора трябва да употребяват „не повече от 10 стандартни питиета на седмица“ или приблизително по 1,4 стандартни питиета на ден, за да намалят здравните рискове от алкохола. Максималното количество, което един пълнолетен трябва да употребява в един ден, е четири стандартни питиета.

Насоките на NHMRC от 2009 г. казват, че употребата на „не повече от две стандартни питиета“ в който и да е ден – или 14 питиета на седмица – намалява риска от увреждане от алкохол в течение на живота. Но преглед на доказателствата е показал, че рискът от смърт поради свързано с алкохола заболяване или от нараняване остава под 1 на 100, ако употребата на алкохол е под 10 питиета седмично.

„Употребата на алкохол над това ниво увеличава риска, докато по-рядката употреба и в по-малки количества при всеки повод намалява цялостния риск от свързани с алкохола увреждания през живота“, се казва в насоките.

Обновените насоки на NHMRC излизат след тригодишни изследвания върху вредите или ползите от алкохола и неговата връзка със заболеваемостта. Но Ан Келсо, ръководител на NHMRC, казва, че насоките „не казват на австралийците колко да пият“.

„Даваме съвет относно здравните рискове от употребата на алкохол, така че всички да можем да правим информиран избор в ежедневния си живот – за себе си и за нашите деца“, казва тя.

„Минаха 10 години от последния ни преглед на насоките и сега знаем повече за ефектите от алкохола. Знаем, че той продължава да има значителни директни последствия за здравето за много австралийци.“

Новите насоки препоръчват хората под 18-годишна възраст да не пият изобщо, докато жените, „които са бременни или планират бременност, не трябва да пият алкохол“. За жените, които кърмят, „е най-безопасно за бебетата им да не пият алкохол“.

Според данните от здравеопазването, през 2017 г. в Австралия е имало над 4000 смъртни случая, свързани с алкохол, и над 70000 случая на прием в болница през финансовата 2016-2017 година.

Изследванията на NHMRC откриват и по-голяма сигурност за връзките между алкохола и редица различни видове рак.

Кейт Конигрейв, председател на работната комисия за алкохола на NHMRC и професор по медицина на зависимостите в болницата Royal Prince Alfred в Сидни, казва, че вижда от „първа ръка“ вредите, свързани с алкохола.

„Млади хора в спешното отделение с алкохолно отравяне, които са пили толкова много, че не могат да се погрижат за собствената си безопасност“, казва тя. „Някои с риск от спиране на дишането. Виждам също и разбитите лица, млади и стари.“

„От друга страна виждам и хора, които са пиели твърде много, но сега са намалили или спрели пиенето. Сънят им се е подобрил, настроението също, кръвното им налягане се е върнало към нормалното. Така че е много важно да се разбере какво количество алкохол е по-беозпасно за здравето.“

Източник: https://www.theguardian.com/society/2019/dec/16/two-standard-drinks-a-day-no-longer-safe-health-officials-say