телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Два нови синтетични канабиноида ще бъдат поставени под контрол в Европейския съюз

Два нови синтетични канабиноида ще бъдат поставени под контрол в Европейския съюз

На 14.05.2018 г. Европейският съюз (ЕС) взе решение да постави два нови синтетични канабиноида под контрол в 28-те държави-членки. Прилагането на решенията на Съвета на ЕС, основани на предложенията на Европейската комисия, са приети на последния етап от тристъпковата законова процедура, създадена да реагира на новите психоактивни вещества, които могат да представляват здравна и социална заплаха. Двата синтетични канабиноида са ADB-CHMINACA и CUMYL-4CN-BINACA, които предизвикват безпокойство за здравето в Европа.

Вредните ефекти, свързани с употребата на двете вещества, са докладвани от държавите-членки чрез Системата за ранно предупреждение (EWS), управлявана от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) и Европол. След публикуването на решенията в Официалния вестник на ЕС държавите-членки ще имат една година да поставят веществата под контрол в националните си законодателства.

Вчерашните решения са основани на откритията от официалните оценки на риска на веществата, проведени от разширения Научен комитет на EMCDDA през ноември 2017 г., с участието на допълнителни експерти от държавите-членки, Европейската комисия, Европол и Европейската агенция по лекарствата.

Оценките на риска са оценявали здравните и социалните рискове от наркотиците, както и международния трафик и участието на организираната престъпност.

ADB-CHMINACA се разпространява в ЕС поне от 2014 г. и е бил идентифициран в 17 държави-членки, в Турция и Норвегия. По време на оценката на риска са били докладвани 13 смъртни случая с потвърдено излагане на веществото от три държави-членки (Германия, Унгария и Швеция).

CUMYL-4CN-BINACA се разпространява на пазара за наркотици в ЕС поне от 2015 г. и е бил идентифициран в 11 държави-членки и в Турция. По време на оценката на риска са били докладвани 11 смъртни случая с потвърдено излагане на веществото от две държави-членки (Унгария и Швеция).

Двете вещества обикновено се откриват в билкови „смеси за пушене“ или в прахообразна форма, но са налични и под друга форма (например като напоени листчета или течности за електронни цигари).

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/news/2018/3/council-implementing-decisions-control-adb-chminaca-cumyl-4cn-binaca_en