Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Българските НПО не приемат предложението за закриване на НЦН

Българските НПО не приемат предложението за закриване на НЦН

Множество неправителствени организации изразиха категоричното си несъгласие с предложението за закриване на Националния център по наркомании (НЦН) и поемане на дейността му от Националния център по обществено здраве и анализи и Изпълнителна агенция „Медицински одит”. На 18.07.2014 г. организациите са изразили своята позиция чрез писмо до Министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева.

Писмото можете да прочетете тук.