телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Препоръки

Поддържайте контакт с детето си!

 •  За да разговаряте с детето си за психоактивни вещества, е необходимо да поддържате добър контакт с него.
 • Разговаряйте с детето си по всички въпроси, които са важни за него, за малките и големите неща в живота му.
 • Интересувайте се с какво се занимава детето ви, кои са неговите приятели, какво прави в свободното си време и кога се прибира вкъщи.
 • Обръщайте внимание на всяка промяна в поведението на вашето дете.

Самообразовайте се!

 • Търсете информация за психоактивните вещества. Можете да го направите заедно с детето си.
 • Консултирайте се за това как да поднесете тази информация на детето си.
 • При поднасянето на информация е от значение дали детето ви експериментира, употребява редовно или вече е зависимо към психоактивните вещества.
 • Не забравяйте, че обвиненията ограничават комуникацията с вашето дете.
 • Ако имате необходимата информация, можете да общувате с детето си по добър начин. Посещавайте родителските срещи по въпросите за наркотиците, организирани от училището на вашето дете, или поискайте да бъдат организирани такива.
 • Обадете се на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта, ако имате специфични въпроси.
 • Посещавайте професионални сайтове и форуми за наркотиците. Не всяка информация в интернет е достоверна и обективна.
 • Не е необходимо да ставате експерти по наркотиците, но знайте достатъчно, за да говорите с детето си.

Говорете с детето си на тази тема!

 •  По дадена тема се говори, ако вие и вашето дете можете да си кажете всичко един на друг.
 • По темата за наркотиците се говори по-лесно, когато поднасянето на информацията става в по-ранна възраст.

Важно ли е отлагането на първия прием на вещества?

 •  Статистиката показва, че децата са в досег с алкохола и наркотиците на все по-ранна възраст.
 • Алкохолът и наркотиците спъват духовното и физическото развитие на вашето дете.
 • Когато едно дете свикне с употребата на психоактивни вещества в по-ранна възраст, пораствайки има по-голяма вероятност да развие зависимост.
 • Не се притеснявайте да забранявайте на детето си да употребява алкохол поне до 16 годишна възраст. Доказано е, че човешкият мозък се развива до около 25-тата година. Употребата на вещества в този период може да нанесе много повече вреди, отколкото в по-късна възраст.

Създавайте ред и правила!

 • Не се притеснявайте да поставяте ясни за детето си граници (ред и правила). Границите служат за защита на вашето дете.
 • По-големите деца също изпитват необходимост от поставянето на ясни граници.
 • Старайте се да си поставяте постижими цели и добре обяснявайте на детето си защо въвеждате дадени ред и правила.
 • Поощрявайте положителното поведение у детето си.
 • Бъдете критични и към собственото си поведение.
 • Консултирайте се и с други родители как те се справят с този проблем.

Бъдете с детето си, когато прави избор!

 • Насърчавайте детето си да бъде самостоятелно.
 • Поощрявайте участието на детето ви в дейности, които биха му помогнали да стане по-самостоятелно.
 • Стимулирайте детето си да търси смисъла във всичко.

Осъзнайте функцията си на модел и пример за подражание!

 • Не е необходимо като родител да бъдете пълен въздържател, но не забравяйте, че вашето поведение оказва влияние върху детето ви и неговото поведение.
 • Ако вие пушите или пиете от време на време, това не означава, че не можете да се справяте като родител.
 • Имайте предвид, че вашето дете има контакт и с други институции и хора, които влияят върху възпитанието му.

Информирайте се какво прави детето ви в училище!

 • Знайте колко време детето ви прекарва в училището си и как.
 • Със съгласието на училищните власти можете да поканите институция, която се занимава с психоактивните вещества, за да проведе обучение в училището на вашето дете или най-добре да осъществи програма за превенция.

Знайте какво можете да направите при проблем!

 • Знайте, че спазването на тези препоръки ви дава възможност да намалите риска от възникването на проблеми, но не и да ги решите.
 • Знайте, че ако вашето дете вече е зависимо, тези препоръки не ви вършат работа.
 • Потърсете помощ от психиатър или психолог, или се посъветвайте със специалист на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта, където анонимността ви е гарантирана.

Още информация и съвети за родители можете да намерите в статиите в нашия блог.