телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какво е съзависимост?

Много често, когато в семейството има зависим, проблемът му се превръща в основен за всички негови близки. Подобно на зависимостта към психоактивни вещества, съзависимостта също се развива, задълбочава и става все по-опасна за живота и здравето на най-близките хора на употребяващия.

Колкото повече прогресира зависимостта, толкова повече се засилва контролът на родителя или съпруга/та над ситуацията, което води до все по-честа употреба на вещества, конфликти и влошени семейни отношения.

Съзависимостта се изразява в:

 • загуба на сили и надежда;
 • постоянен стрес и напрежение;
 • чести емоционални изблици;
 • загуба на съня;
 • загуба на интерес и удоволствие от приятните до сега ежедневни занимания;
 • избягване на контакти с приятели, съседи, роднини.

За да не бъдете подвластни на съзависимостта, е препоръчително:

 • да научите възможно повече неща за наркотиците и за зависимостта като болестно състояние;
 • да опознаете себе си;
 • да се грижите за себе си;
 • да управлявате емоциите си;
 • да се научите да управлявате стреса и напрежението;
 • да спрете да се поддавате на манипулациите на зависимия член на семейството.

В това отношение може да ви помогне консултация със специалист или посещаването на групи за взаимопомощ.

Повече информация може да потърсите, като се свържете с Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта.