телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Групи за взаимопомощ

Какво представляват групите за взаимопомощ?

 • Днес групите за взаимопомощ са част от модерните програми за лечение, превенция и рехабилитация на зависими към психоактивни вещества.
 • Групите за взаимопомощ са специални програми за работа със семейства и близки на зависими.
 • Групите за взаимопомощ са пространството, в което близките на зависимия могат да споделят своя опит и мнения, въпроси и чувства, перспективи и изминати пътища.
 • Групите за взаимопомощ помагат на близките на зависимия да бъдат не само част от неговия проблем, но да се превърнат и в част от решението на този проблем.

Каква е целта на групите за взаимопомощ?

 • Приемане и съпричастност към болката на родители и близки на зависими към психоактивни вещества.
 • Разбиране и създаване на атмосфера на взаимопомощ.
 • Търсене на решения за изход от ситуацията, поставяща въпроси и внушаваща неразбиране, вина и тревожност.
 • Изслушване на това, което родителите преживяват и мислят, без да бъдат осъждани и да им бъде вменявано категорично решение по отношение на тяхната проблематика.
 • Подкрепа в трудностите и мненията на близките на зависимия, в изясняването на техните потребности, конкретни стъпки и евентуални решения за промяна и ориентиране към лично и семейно добруване.

Как да участвате в групите за взаимопомощ?

 • Потърсете информация от програмите за лечение и рехабилитация на зависими.
 • Свържете се с групите на Анонимните наркозависими, Анонимните алкохолици, Ал-Анон и други.
 • Посъветвайте се със специалист на Информационната линия за наркотиците, алкохола и хазарта, където анонимността ви е гарантирана.