телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Скрининг въпросник за ученици

Скрининг въпросник за ученици

Този въпросник е предназначен за попълване от ученици между 12 и 19 години. Той не е диагностичен и не може да определи със сигурност наличието или липсата на проблем при теб. Целта му е да ти даде препоръка и насока за евентуални следващи действия. Въпросникът търси индикации за употреба на наркотици и рискови фактори, които биха могли да доведат до употреба.