телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Признаци за наличието на употреба на психоактивни вещества

Преди да направите хипотеза, че някой от вашите ученици употребява наркотици, имайте предвид, че част от признаците за употреба на психоактивни вещества са атипични и могат да се наблюдават при навлизане в юношеството или при травмиращо преживяване. Поради това е добре да разглеждате признаците за употреба винаги в определен контекст, така ще намалите риска от некоректна интерпретация.

Социална маргиналност:

 • Промяна в ценностите и принципите, валидни за обществото.
 • Липса на структурирано свободно време (спорт, хоби).
 • Трудности със социалната интеграция, принадлежност към маргинални групи, начин на живот извън закона.

Поведение:

 • Пасивност, апатия, затвореност в себе си.
 • Променливо настроение, свръхактивност, свръхвъзбудимост, нервност, еуфория, раздразнимост, агресия.
 • Измислици, манипулации, предизвикателно поведение, заплахи.
 • Загуба на чувството за време, разсеяност, бягство от часовете, липса на организираност.
 • Объркване, противоречия, разминаване между думи и действия.
 • Намаляване на постиженията в училище.
 • Отслабване на вниманието и концентрацията.
 • Чести конфликти с представителите на училищните власти.
 • Липса на интерес, отвращение, изоставяне на учебните задължения.

Отношения с връстници:

 • Смяна на приятелския кръг (компанията), чести телефонни обаждания със загадъчно съдържание.
 • Избягване на контакти с учители и ръководството на училището.
 • Липса на комуникация със съучениците.
 • Враждебно, отбягващо, затворено или загадъчно поведение.
 • Наличие на финансови взаимоотношения с връстниците.

Типични знаци:

 • Наличие на вещества у ученика.
 • Наличие на „прибори” за консумиране, като лули за пушене, тръбички и други.
 • Много свити или разширени зеници, зачервени очи.
 • Видимо неадекватно поведение, като безпричинен смях, нарушена координация, агресивност и др.