телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Препоръки

Подкрепете съмненията си с факти:

 • Интересувайте се с какво се занимава ученикът, пораждащ съмнения, каква е неговата среда в училище, какво прави по време на междучасията.
 • Обърнете внимание на промените в поведението.
 • Обърнете внимание (говорете с класния ръководител, останалите учители) колко време ученикът прекарва в училище.

Самообразовайте се:

 • Търсете обективна информация за психоактивните вещества, за да бъдете подготвени за евентуален разговор.
 • Посещавайте професионални сайтове и форуми за наркотиците. Не всяка информация в интернет е достоверна и обективна.
 • Обадете се на Националната информационна линия за наркотиците и алкохола 0888-99-18-66, ако имате специфични въпроси.
 • Не забравяйте, че обвинението ограничава или прекъсва комуникацията.
 • Не ставайте експерти по наркотиците, но знайте достатъчно.

Вземете участие в обучения:

 • Потърсете подходящи обучения, провеждани от специалисти в областта на превенцията и зависимостите, и при възможност се включете в тях.

Търсете диалог:

 • Не използвайте обвинения и упреци.
 • Бъдете подкрепящи и разбиращи, но поставяйте ясни граници и правила.
 • Бъдете информирани относно психоактивните вещества.
 • Подкрепяйте думите си с аргументи и факти.

Превенция:

 • Погрижете се за обучението в превенция на останалите ученици.
 • Поканете институция или организация, която работи в сферата на превенцията на употребата или на зависимостта от психоактивни вещества, да направи обучение в училището ви, участвайте с учениците в събития, посветени на здравословния живот или организирайте такива.
 • Организирайте съвместно работата си с училищния психолог.