телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Въпросник за употреба на наркотици

DAST-10 е инструмент за самооценка, състоящ се от 10 въпроса, които изискват отговори „ДА“ или „НЕ“. Попълването му би трябвало да ви отнеме по-малко от 8 минути. DAST-10 е кратък въпросник, предназначен за възрастни и млади хора, но не и за тийнейджъри. DAST-10 не може да даде адекватна оценка, ако заедно с употребата на наркотици, има и употреба на алкохол.

0 точки: При вас не е отчетен проблем. На този етап няма нужда да предприемате действия, но можете да потърсите повече информация от достоверен източник относно наркотиците и рисковете, които носи употребата им.

1 или 2 точки: Вашият проблем е с ниска степен на сериозност. Препоръчваме ви да се консултирате със специалист и на по-късен етап да повторите теста.

От 3 до 5 точки: Вашият проблем е с умерена степен на сериозност. Препоръчваме ви да се консултирате със специалист за по-нататъшно изследване на проблема.

От 6 до 8 точки: Вашият проблем е със значителна степен на сериозност. Препоръчваме ви да се консултирате със специалист за интезивна оценка на проблема.

9 или 10 точки: Вашият проблем е с тежка степен на сериозност. Препоръчваме ви да се консултирате със специалист за интезивна оценка на проблема и за да получите насоки за по-нататъшни действия.

Инструкция за попълване на теста:

Следвaщите въпроси касаят информация за вашия възможен проблем с наркотиците през последните 12 месеца. Внимателно прочетете всеки въпрос и решете дали вашият отговор е „ДА“ или „НЕ“. След това отбележете отговора си в съответното квадратче/кръгче до въпроса.

Под думата „злоупотреба“ се разбира употребата на предписани с рецепта или продавани без рецепта лекарства, които са използвани в по-голямо количество от предписаното, както и употребата на всякакви наркотици за немедицински цели.

Различните видове наркотици могат да бъдат, но не само: канабис (марихуана, хашиш); транквилизатори (например диазепам); барбитурати; кокаин; синтетични стимуланти (например амфетамини); халюциногени (например LSD) или опиати (например хероин). Не забравяйте, че ако едновременно с наркотиците употребявате и алкохол, това ще се отрази на адекватността на получения от въпросника резултат.

Отговорете на всеки въпрос. Ако имате затруднения с някой от тях, изберете отговора, който най-много се отнася за вас.

Тези въпроси се отнасят само за последните 12 месеца.

1.Използвали ли сте лекарства за немедицински цели?
2.Злоупотребявате ли с повече от един наркотик наведнъж?
3.Винаги ли сте в състояние да спрете да използвате наркотици, когато поискате?
4.Загубвали ли сте съзнание в резултат на употреба на наркотици?
5.Понякога чувствате ли се зле или виновни за това, че употребявате наркотици?
6.Вашият партньор (или родители) оплакват ли се от вашата употреба на наркотици?
7.Пренебрегвате ли семейството заради употреба на наркотици?
8.Правили ли сте нещо незаконно, за да се сдобиете с наркотици?
9.Чувствали ли сте се зле, когато сте спирали да взимате наркотици?
10.Имали ли сте здравословни проблеми в резултат на приемането на наркотици (напр. загуба на памет, хепатит, конвулсии, кървене и т.н.)?