телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Въпросник за проблемна игра на хазарт

Problem gambling severity index е инструмент за самооценка, състоящ се от 9 въпроса, които изследват възможна проблемна игра на хазарт.

0 точки: Вашата игра на хазарт не е проблемна. На този етап не е нужно да предприемате действия.

1 или 2 точки: Вашата игра на хазарт носи нисък риск с малко или никакви установени негативни последствия. Препоръчваме ви да потърсите повече информация от достоверен източник относно хазартните игри и рисковете, които носят.

От 3 до 7 точки: Вашата игра на хазарт носи умерен риск и води до някои негативни последствия. Препоръчваме ви да направите консултация със специалист, който да направи по-детайлна и внимателна оценка на състоянието ви.

От 8 до 27 точки включително: Вашата игра на хазарт е проблемна с негативни последствия и възможна загуба на контрол. Има вероятност да страдате от хазартна зависимост. Препоръчваме ви да се обърнете към специалист за диагностична оценка и лечение.

Инструкция за попълване на теста:

За да оцените ефекта на хазарта върху собственото си благополучие, помислете за последните 12 месеца и отговорете на въпросите. Няма верни или грешни отговори. Отбележете отговора, който смятате, че е правилен за вас и най-добре отразява вашето състояние през последната една година. Отговорете на всички въпроси.

1.Колко често сте залагали повече, отколкото сте можели да си позволите да загубите?
2.Колко често сте имали нужда да залагате по-големи суми, за да постигнете същото чувство на вълнение?
3.Колко често сте се връщали някой следващ ден, за да си върнете парите, които сте изгубили?
4.Колко често сте взимали пари назаем или сте продавали нещо, за да имате пари за залагане?
5.Колко често сте чувствали, че може да имате проблем с хазарта?
6.Колко често хазартът ви е причинявал някакви проблеми със здравето, включително стрес или тревожност?
7.Колко често хората са ви критикували за залаганията или са ви казвали, че имате проблем с хазарта, независимо от това дали вие сте били съгласен/а с тях?
8.Колко често хазартът е предизвиквал някакви финансови проблеми за вас или вашето домакинство?
9.Колко често сте се чувствали виновен/а за начина, по който залагате и какво се случва, когато го правите?