телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Скрининг-въпросник за проблеми, свързани с употребата на алкохол

AUDIT е въпросник, състоящ се от 10 точки, чрез който се изследва възможната прекомерна употреба на алкохол в три области: рискова употреба, вредна употреба и зависимост. Въпросникът може да бъде използван както от специалисти по време на интервю, така и за самооценка.

AUDIT може да помогне при идентифицирането на прекомерна употреба на алкохол като причина за настъпили заболявания. Също така предоставя структура за интервенции, чрез които да се помогне на хората с рискова или вредна употреба да намалят или спрат пиенето и по този начин да избегнат вредните последствия от него.

От 0 до 7 точки: Вашата употреба на алкохол носи нисък риск. Препоръчваме ви да потърсите повече информация от достоверен източник относно алкохола и рисковете, които носи употребата му.

От 8 до 15 точки: Вашата употреба на алкохол носи повишен риск. Препоръчваме ви да направите консултация със специалист, който да направи по-детайлна и внимателна оценка на състоянието ви. Резултат от 8 точки и повече е индикатор за рискова и вредна алкохолна консумация

От 16 до 19 точки: Вашата употреба на алкохол е високорискова. Препоръчваме ви да се консултирате със специалист, който да направи внимателна оценка на състоянието ви и да ви даде насоки за по-нататъшни действия. Резултат от 8 точки и повече е индикатор за рискова и вредна алкохолна консумация.

От 20 до 40 точки включително: Възможно е вие да страдате от алкохолна зависимост. Препоръчваме ви да се обърнете към специалист за диагностична оценка и лечение.

Инструкция за попълване на теста:

Отбележете отговора, който смятате, че е правилен за вас и най-добре отразява вашето състояние през последната една година. Отговорете на всички въпроси.

В този въпросник се приема, че стандартното питие отговаря на следните мерки:

•    50 мл концентрат (с високо съдържание на алкохол – 40% и повече) – един шот водка, ракия, уиски, коняк, джин и др.
•    140 мл вино (със съдържание на алкохол от около 12%) – 1 малка винена чаша.
•    330 мл бира (със съдържание на алкохол от около 5%) – 1 кенче.

Тези въпроси се отнасят за последната една година.

1.Колко често пиете алкохол?
2.Колко питиета, съдържащи алкохол, изпивате в типичен ден, когато употребявате алкохол?
3.Колко често ви се случва да изпиете 6 или повече питиета наведнъж по един повод?
4.Колко често през последната година ви се е случвало да не можете да спрете да пиете, веднъж щом сте започнали?
5.Колко често през последната година не сте успявали да направите това, което се очаква от вас, заради пиенето?
6.Колко често през последната година сте имали нужда от едно питие сутрин, за да се съвземете след тежък епизод на пиене?
7.Колко често през последната година сте чувствали вина или сте имали угризение след пиене?
8.Колко често през последната година сте били неспособен да си спомните какво се е случило предишната вечер, когато сте пили алкохол?
9.Някога вие самият или някой друг бил ли е нараняван (физически) като резултат от вашето пиене?
10.Някога роднина, приятел, лекар или друг здравен специалист били ли са загрижени заради вашето пиене и предлагали ли са ви да спрете?