телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Терапевтични общности

Терапевтична общност „Феникс”

Контакти:
с. Бракьовци, община Годеч, Софийска област
Email: contact@phoenixhouse.bg
Тел.: 0898 209 175
Уебсайт: http://phoenixhouse.bg/

Дейности:

• лечение и рехабилитация на зависими от психоактивни вещества (наркотици, алкохол) или хазарт, както и на хора с хранителни разстройства;
• групова терапевтична работа;
• превенция на рецидив;
• ресоциализация.

Условия за прием:

• диагностицирана зависимост към психоактивни вещества;
• приемат се мъже и жени;
• приемат се и клиенти с двойна диагноза;
• не се приемат младежи с антисоциално личностово разстройство.

Православната терапевтична общност „Св. Боян-Енравота“
Сдружение „Отвори очи“

Контакти:
гр. Варна, кв. "Виница"
Телефон за запитвания и консултации: 0899 982 435
Анастас Анастасов - управител: 0879 113 065
еmail: info@otvoriochi.org, pcdon2004@gmail.com
уебсайт: https://otvoriochi.org/

Описание на програмата:

Православен Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПЦДОН) е основан през 2004 г. за да посрещне нуждите на търсещите помощ хора, зависими към психоактивни вещества (наркотици или алкохол), и на техните близки.

Центърът осъществява своята дейност в защитено жилище, което се намира в кв. "Виница", гр. Варна. Разполага и с отделно преходно жилище, в което реализира дейностите по ресоциализация на участниците в програмата.

ПЦДОН  е резидентна (24 часова) програма, тип „Терапевтична общност”, в която се осъществява психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависими или злоупотребяващи с психоактивни вещества, включително с алкохол, и на техните близки, обгрижвайки ги физически, психически и духовно, като дейността се развива върху основата на православното християнство.

Екипът на ПТО „Св. Боян-Енравота“ е мултидисциплинарен и се състои от: лицензиран ръководител, опитни психолози, клиничен социален работник, социални сътрудници, психиатър, медицинска сестра. Към екипа работят различни лекари-специалисти с оглед влошеното здравословно състояние на зависимите.

Програмата на ПТО „Св. Боян-Енравота“ е съставена от два основни модула:

Модул 1 - рехабилитация (9-12месеца) – адаптационнен период – същинска рехабилитация - преходен период.
Модул 2 - ресоциализация(3-6месеца) – ориентиране – активен живот.

Приемат се мъже и жени, навършили 18 г.

БИЛАНИ - Терапевтична общност за психо-социална рехабилитация и ресоциализация на лица с психоактивни, алкохолни, хазартни и интернет зависимости

Контакти:
Адрес: София област, гр.Банкя, община Клисура, ул. Панорама № 9
Телефони: 0893 685 999; 046 620 448; 02 46 84 887
Лице за контакт: Волен Пасков
Електронна поща: bilani@abv.bg; info@bilani.bg
Интернет сайт: http://bilani.bg/

Описание на програмата:

Програмата в ТО „БИЛАНИ” е пилотна за България и съчетава модела на Терапевтичните общества и защитен Дом като вид социална дейност. Базирана на drug-free модела и подчинена на recovery-философията. Програмата е дългосрочна и оперира 24-часа, 7 дни в седмицата в продължение на 9 месеца. Къщата има капацитет да поеме 27 човека едноверменно.

Дейности:

 • Осъществяване на социално-рехабилитационни програми и проекти за поведенческа модификация, участие в културни и публични мероприятия, създаване на социални контакти за подпомагане ресоциализацията на реабилитираните лица.
 • Опазване на общественото здраве чрез ограничаване и отказване на употреба и злоупотреба с психо-активни вещества, промоция на здравословен начин на живот, повишаване информираността на родители, учители, граждани и общественост по проблемите на употребата на наркотични вещества. Инвестиране във вътрешните ресурси на индивида и групите - знания, нагласи, умения и други, чрез които да се противопоставят на бъдещи възможни рискове, ангажиране на различни институции, имащи пряко отношение към проблема: Общинската изпълнителна и законодателна власт, училища, здравеопазване, полиция, социални служби, обществени организации и др.
 • Промяната на общественото мнение като част от целите на проекта и обществото като непряк участник може да подкрепи ефективността на една рационална политика по този въпрос.
 • Постигане на позитивна промяна в обществените нагласи и възприемане на проблема наркомании като хронично рецидивиращо заболяване; промяна на личностовата ценностна система на зависимия, с цел осъзнаване обществената значимост на отделната личност.

Условия за прием:

 • мъже, навършили 18 години;
 • преминал детоксификация/в процес на детоксификация под лекарски контрол;
 • диагностицирана зависимост;
 • оценка на здравословното състояние от лекар;
 • подписване на договор и информирано съгласие за участие в програмата;
 • консултация с психиатър за липса/установяване на двойна диагноза.

Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“

Контакти:
Адрес: гр. София 1000, ул. „Тракия“ № 54
Тел.: +359 877 677 834; +359 889 119 221
Лице за контакт:
Александър Илиев
E-mail: info@centrejiva.com
Уебсайт: http://centrejiva.com/

Дневният център и Защитеното жилище на „ЖИВА“ се намират в една от най-тихите централни части на София.

Описание на програмата:

„ЖИВА – насока в живота“ е рехабилитационен център от резидентен тип за лечение на хора, които имат проблеми с употребата на алкохол, легални и нелегални наркотици, и медикаменти.
Програмата се основава на пълното въздържание, което означава, че не се използват никакви медикаменти в лечението.

Екипът от обучени терапевти и психолози провежда групова и индивидуална терапия.

Терапията протича от 9 до 17 часа от понеделник до петък. Съботите и неделите, както и вечерите, са отделени за други занимания и свободно време.

Програмата цели справяне със зависимостта и промяна на поведението чрез промяна на мислите и чувствата.

Предоставя се подкрепа на семейството в процеса на възстановяване. Тя цели преодоляване на възникналите проблеми в следствие на разрушените връзки в комуникацията между членовете на семейството. Заедно всички тези елементи дават здрава основа за дългосрочно възстановяване и щастлив живот.

Основни принципи са анонимност и конфиденциалност.

Терапевтичната програма се основава на модела Change & Grow като част от VillaRamadas Global Partners.

Моделът Change & Grow е съвкупност от принципи, които позволяват на човек да се развива. Той е насочен към всички онези, които търсят собствено развитие като начин за постигане на баланс между тялото, ума и духа, и пълноценен щастлив живот. Използвайки лесен за разбиране език и наблягайки върху позитивни мисли, чувства и поведение, Change & Grow е концепция, основаваща се на пет всеобхватни принципа – истина, любов, благодарност, приемане и отговорност.

Лиценз
Терапевтичен рехабилитационен център „ЖИВА – насока в живота“ ЕООД има лиценз от Министерство на труда и социалната политика за Дневен център № 1211-01/2013 и Защитено жилище № 1211-02/2013, от НЦН №453/19.3.2015 и от VillaRamadas Global Partners №CG01/2013.

Дейности:

Терапевтичната програма включва:
-    групова терапия;
-    превенция на рецидив;
-    индивидуална терапия;
-    Change @ Grow групи;
-    подкрепа за семейството и любимите хора;
-    литература;
-    уъркшопи;
-    писмени работи.

Терапевтичната програма включва:
-    Резидентна програма – минимум 24 седмици.
-    Последващи грижи в процеса на ресоциализация – 12 седмици.
Този период зависи от индивидуалния напредък в лечението на всеки клиент и може да бъде различен.
-    Поддържащ контакт и грижи след завършване на програмата – всеки първи понеделник в месеца.

Условия за прием:

-    навършени 18 години;
-    приемат се мъже и жени;
-    успешна детоксификация.

Терапевтичен център „Св. Илия“

Фондация „Общност в помощ на зависимите“

Контакти:
Адрес: с. Поповци, гр. Габрово
Тел.: 0876 945 908
Лице за контакт: Илко Бояджиев
Email: in.help.iz@gmail.com
Уебсайт: http://v-pomosht-na-zavisimite.com/

Описание на програмата:

Високопрагова програма „Рестарт” за лечение на зависимост от алкохол, наркотични вещества, хазарт, хранителни разстройства. Програмата е резидентна (24/7), дългосрочна (9 месеца) и прилага световно признат и доказан психосоциален терапевтичен модел за рехабилитация и ресоциализация на зависими.

Резидентите следват специализиран терапевтичен режим, който включва:
- индивидуална терапия;
- групова терапия;
- арт-терапия;
- трудова терапия;
- възстановяване и укрепване на навици (чрез спорт, медитация, здравословно хранене);
- формиране на социална компетентност и умения за интегриране в общността и социума (чрез образователни модули, обучителни дейности, участие в доброволчески и благотворителни инициативи).

Личният дневен режим включва още грижа за себе си, за домакинството. Групите са базирани на модела за оказване на помощ и взаимопомощ, водени от специалистите в екипа, както и семинари и терапевтични модули, които се презентират от външни специалисти.

Терапевтичният център има издадени всички необходими лицензи и разрешителни за извършване на дейността.

Намира на комуникативно място в с. Поповци, на 4 км от град Габрово и представлява огромен затворен комплекс в съхранена природна и защитена социална среда /защитено жилище/с повече от 20 стаи, всяка от които е със собствен санитарен възел и съответните прилежащи общи пространства за терапия, обучения, изхранване, спорт, отдих и др.

Условия за прием:

 • лица, навършили 18 години;
 • преминали детоксикация;
 • оценка на здравословното състояние;
 • подписване на договор и информирано съгласие за доброволно участие в програмата.

Дневен център в гр. Габрово

Създаден е за последваща ресоциализация и поддържаща подкрепа на резидентите, които са завършили цялата програма в Терапевтичен център „Свети Илия” и са излезли навън. Работата му е част от мониторинга и обратната връзка, които осъществяваме с резидентите, за да проследим резултатите им във времето, както и да сме на първа линия, ако имат нужда от подкрепа вече в реална социална среда.

Консултативен център в гр. Габрово

Програма за психосоциална подкрепа „Преоткрий се“, осъществявана съвместно с Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества при Община Габрово.

Напълно безплатна програма за превенция на рисково поведение, достъпна за всички нуждаещи се от помощ и подкрепа хора в риск от зависимост, зависими и техните семейства.

Център за лечение на зависимости "Само днес"

Асоциация за превенция и лечение на зависимости „Само Днес“

Контакти:
Адрес за контакти: гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ 44
Програмата се осъществява в кк „Златни пясъци“.
Тел.: 0877 84 38 54
Лице за контакт: Магдалена Илиева
Email: samo.dnes.info@gmail.com
Уебсайт: https://samodnes.bg/

Описание на програмата:

Център за работа със зависими – резидентен тип, 24/7.

Дейности:

 • Детоксикация – безболезнено преминаване през абстинентните кризи.
 • Рехабилитация – процесът на лечение се случва на четири нива:
  - биологично – медикаментозно подпомагащо лечение, предписано от психиатър, и поддържане на добро физическо състояние – спорт, медитации, неврофийдбек и др.;
  - психологическо – индивидуална и ежедневна групова терапия;
  - социално – ежедневни групови занятия, свързани с развиването на социалните умения (разпознаване на чувства и емоции, и тяхното адекватно проявление);
  - духовно – изграждане на нова ценностна система, целяща оздравяване на връзката със себе си и взаимоотношенията с другите.
 • Ресоциализация – връщане към отговорен и пълноценен начин на живот в обществото.

Условия за прием:

 • доброволно участие в програмата;
 • в Центъра могат да се настаняват пълнолетни мъже и жени.

Център за рехабилитация на зависими „I A.M. WAY“

Контакти:
Адрес: с. Бистрица, област София-град
Тел.: 0876 451 525
Лице за контакт: Пламен Йотински
Email: office.iamway@gmail.com
Уебсайт: https://iamway.bg/

Описание на програмата:

Това е съвременен и модерен център за рехабилитация на зависими. В „I A.M. WAY“ се провежда високопрагова програма за терапия, рехабилитация и резидентна грижа на хора, които злоупотребяват или са зависими към психоактивни вещества - медикаменти, наркотици, алкохол, както и към интернет и хазартна зависимост. Екипът на „I A.M. WAY“ работи комплексно за промяна на био-психо-социалната сфера на личността на всеки един потребител на програмата чрез активна и целенасочена помощ и взаимопомощ от участниците в групата. Усилията на екипа са насочени към подобряване на самооценката, изграждане на автономност и реализация в обществото, съпровождайки човека по пътя на неговото личностно развитие и израстване.

Дейности:

Програмата предлага широкообхватна терапия, тренинги, семинари, психодрама работилници, индивидуална и групова психотерапия, които са подпомогнати от доказан режим и структура. Доказаните методи, с които се работи, гарантират дългосрочна ремисия. Програмата на Центъра за рехабилитация на зависими „I A.M. WAY“ се осъществява в четири етапа:
- адаптация - през този етап резидентът се адаптира към терапевтичните условия;
- активно възстановяване в резидентна среда;
- ри-ентри - плавен преход към живот извън терапевтичната общност с подкрепата на екипа;
- етап на ресоциализация, в който участникът в програмата може да приложи новите знания, за да се свърже по нов, здравословен начин със средата. Осъществява се с подкрепата на екипа.

Условия за прием:

Центърът приема пълнолетни лица (мъже и жени) в кризисна ситуация или с потребност за преодоляване на такава ситуация, възникнала вследствие на употреба на психоактивни вещества и други форми на зависимост. Приемът в Центъра се извършва след като кандидатът подаде заявление по образец до Управителя на Дружеството за ползване на социални услуги. С него и близките му се провежда предварително интервю с цел да се изясни мотивацията му за възстановяване в програмата.

Програма „Път към свободата“

Контакти:
Адрес за първичен контакт: гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо Николов“ 56
Тел.: 0877 900 381
Лице за контакт: Димитър Карпов
Email: svobodnisme@gmail.com
Уебсайт: https://www.vsvoboda.com/

Описание на програмата:

 • резидентна грижа (център за помощ на зависими с настаняване);
 • онлайн програма;
 • обучение на роднини на зависими.

Дейности:

 • 12 стъпки „Път към свободата“ (базова програма, духовно образование, дневен режим);
 • терапия със заетост (възпитателен труд, почистване на помещенията, помощ в готвенето и домакинската работа);
 • спортна терапия (сутрешна гимнастика, групов спорт, индивидуални съревнования);
 • арт терапия (участие в театрални постановки, съчиняване на стихове, рисуване);
 • развитие на личността (тренинги, семинари, определяне на призванието, изучаване на чужди езици).

Условия за прием:

 • Приемат се мъже и жени на възраст от 18 до 50 г.
 • Мъжете и жените се настаняват отделно.
 • При необходимост се провежда детоксикация.
 • Зависими с двойни диагнози се приемат по преценка след първата консултация.