BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Нископрагови програми за работа с употребяващи (аутрич)

Каритас – СОФИЯ
Подвижен кабинет за работа с хора зависими от ПАВ

Контакти:
Адрес: София, ж.к. "Илинден"
Тел. 0889 355 649
email: caritas_sofia@caritas-bg.org
http://www.caritas-bg.org
http://www.caritas-sofia.org/

Дейности:

* анонимно изследване за кръвно и полово предавани инфекции (хепатит В и С, ХИВ и сифилис);
* ваксиниране за хепатит В;
* предоставяне на лекарства, топла напитка и закуска;
* консултации с екипа за начините и местата, където могат да се лекуват зависимости;
* консултации по други здравни проблеми, възникнали вследствие употребата на наркотици;
* предоставяне на безплатни медицински услуги: кардиолог, вътрешни болести, уши – нос - гърло, акушер - гинеколог, хирург, гастроентеролог, педиатър, очен лекар;
* консултации на родители и приятели, свързани с проблема зависимости ;
* съдействие при издаване на документи за самоличност.

Нископрагов център „Къща Посока”
Услугата се осъществява от Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност“ (www.solidarnost-bg.org)

Контакти:
гр. София
бул. „Сливница“ 109
тел: 0883 389 930
email: posoka@solidarnost-bg.org
http://www.solidarnost-bg.org/kashta_quot;posokaquot/uslugi/bg
Facebook кауза: Къща "Посока"

Работно време:

Вторник, сряда и петък от 10:00 до 15:00 ч.

Дейности:

Центърът работи с клиенти в активна фаза на употреба, които все още не са взели решение за включване в лечение.

•    подслон от атмосферните условия в рамките на работното време на центъра;
•    освежителни напитки (чай, кафе);
•    пералня и сушилня;
•    предоставяне на хигиенни материали и дезинфектанти;
•    консултация с психиатър по заявка на клиента;
•    правна консултация при нужда;
•    психологическо консултиране по заявка на клиента;
•    насочване към други структури за помощ.

Услугите на центъра са безплатни.

Фондация П.У.Л.С. - Перник
Позитивни Умения на Личността в Социума

Контакти:
2300 гр. Перник
ул. "Средец" 2
тел./факс: 076/ 60 10 10
Лице за контакти: Кристина Сергиева
e-mail: pulse.aids@gmail.com;pulse.women@gmail.com
http://pulsfoundation.org/

Дейности:

• превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващите, които не са на лечение;
• Дроп-ин център;
• „Аутрич” програма за раздаване на игли и спринцовки;
• работа по Националната програма по туберкулоза към Министерство на здравеопазването с целева група ромска общност.

Областен съвет на БЧК - гр. Кюстендил

Контакти:
гр. Кюстендил 2500, ул. "Стефан Караджа" № 25
тел.: 078 55 03 71, 078 55 03 72, 0887 35 61 42;
email: kustendil_brc@abv.bg
http://www.redcross.bg/contacts/contact2.html

Дейности:

•    Работа на терен сред инжекционно употребяващи наркотици в Кюстендил, Дупница и Бобов Дол.
•    Поддържане работата на Нископрагов център.
•    Тестуване и консултиране за ХИВ, Хепатит В и С и сифилис.

Фондация „Панацея” – Пловдив

Контакти:
гр. Пловдив, ул. "Козлодуй" № 2
тел.: 032 20 78 81
email: panaceafoundation@abv.bg

Дейности:
•    Поддържане на екип за работа на терен сред инжекционно употребяващите наркотици в гр. Пловдив.
•    Разпространение на стерилни комплекти за безопасно  инжектиране, обмен на игли и спринцовки.
•    Разпространение на здравно - образователни материали.
•    Предоставяне на материали за безопасен секс.
•    Поддържане работата на Мобилен медицински кабинет, консултиране и изследване за ХИВ, Хепатит В и С, туберкулоза и сифилис.
•    Поддържане работата на Нископрагов център.
•    Водене на случай.
•    Работа в мрежа и застъпничество.

Сдружение "Доза обич" Дроп-ин център за употребяващи наркотични вещества и аутрич програма

Контакти:
Бургас, ул. "Цар Асен" № 81, ет.2
Телефон и факс: (056) 82 75 47
E-mail: doseoflove@bitex.com; info@doseoflove.org
Уебсайт: http://doseoflove.org/bg

Дейности:
- Предоставяне на консумативи за безопасно инжектиране и прием на наркотици.
- Предоставяне на консумативи за безопасен секс.
- Провеждане на анонимни кръвни тестувания за ХИВ/СПИН, Хепатит Б, Хепатит С, Сифилис, чернодробни ензими и други.
- Скриниг и изследвания за туберкулоза.
- Предоставяне на освежителни напитки.
- Консултиране със здравна насоченост.
- Консултиране със социална и психологическа насоченост.
- Водене на случай.
- Насочване към структури за лечение, проследяване и подпомагане на лечението.
- Обучения за наемане на сътрудници от целевата група.

Фондация „За по-добро психично здраве” – Варна

Контакти:
9002 Варна
ул. „Царевец”, бл. 9 В
тел. 0885/ 01 37 13
Тони Милева – председател на УС
http://www.bmh-bg.org/

Дейности:
•    Намаляване на щетите от употребата на психоактивни вещества
•    Превенция на ХИВ/СПИН при употребяващи
•    Помощ и подкрепа на деца в семейства на наркомани
•    „Аутрич” програма

Фондация „Инициатива за здраве” – София

Контакти:
1680 гр. София
ул. "Тодор Каблешков" 52
тел. и факс: 02/955 04 72
тел.: 0896 81 07 22
0896 810 722
0886 810 723
Аутрич екип: 0894 35 50 28
лице за контакти: Еленa Янкова
e-mail: sofianep@initiativebg.org
www.initiativeforhealth.org

Дейности:

  • Превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици, които не са на лечение.
  • Програми за превенция на ХИВ/СПИН сред групи със специфични нужди.
  • Дроп-ин център.
  • Обучение на професионалисти и доброволци в превенция на ХИВ/СПИН сред инжекционно употребяващи наркотици.
  • Издаване и разпространение на информационни материали за употребяващи и професионалисти.Основните дейности на „Инициатива за здраве” целят намаляване на здравните и социалните щети от употребата на наркотици

Сдружение „Адаптация”

Контакти:
Адрес: 2700 Благоевград
ул. „Арсений Костенцев” 7, ет.1, офис 23
тел./факс: 073 83 23 70; тел.: 0888 30 72 62, 0877 09 20 84, 0896 35 19 69
e-mail: adaptation.bld@gmail.com
www.adaptation-bld.com

Дейности:

• ежедневно осъществяване на контакти с лица с рисково поведение, употребяващи наркотици;
• ежедневен обмен на стерилни игли, спринцовки и други принадлежности за инжектиране, предоставяне на презервативи и други контрацептивни материали;
• всекидневна работа сред лица, зависими или злоупотребяващи с наркотични вещества, за повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
• раздаване на информационни материали за поемания здравен риск;
• насочване на лечение към съществуващите специализирани лечебни програми;
• насочване за тестуване за ХИВ, Хепатит В и С, Сифилис;
• пред- и след-тестово консултиране при тестуване за ХИВ, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение.

Основните дейности целят намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващи наркотици чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции.

Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“

Контакти:
гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 8
тел./факс: 034 44 23 89
email: office@iga-bg.org
http://www.iga-bg.org/

Дейности:

•    Работа на терен.
•    Провеждане на консултиране и изследване на ХИВ, хепатит В и С и Сифилис.
•    Обучение и стимулиране на ключови сътрудници.
•    Водене на случай.
•    Работа в мрежа и застъпничество за работа на терен сред целевата група.
•    Поддържане работата на Център за социална рехабилитация и интеграция за правонарушители, с капацитет 20 места.

Областен съвет на БЧК - гр. Русе

Контакти:
гр. Русе
ул. „Плиска“ № 2
тел.: 082 84 54 24; 0883 33 52 70
е-mail: russe@redcross.bg; otreach_rousse@abv.bg
http://www.redcross.bg/contacts/contact2.html

Дейности:

•    Предоставяне на пакет услуги за ефективна превенция на ХИВ чрез работа на терен сред инжекционно употребяващите наркотици.
•    Разпространение и обмен на игли, спринцовки и стерилни комплекти за инжектиране.
•    Разпространение на безплатни презервативи сред ИУН за намаляване на рисковото сексуално поведение.
•    Предоставяне на информация и консултиране сред ИУН за намаляване на рисковото  поведение за разпространение на ХИВ и СПИН.
•    Дейности по превенция на ХИВ и СПИН сред ИУН, осъществявана от самите ИУН в тяхната общност.
•    Обучение на сътрудници за работа на терен за превенция на ХИВ и СПИН сред ИУН.
•    Поддържане дейността на Нископрагов център.