BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Частни клиники

Рехабилитационен център  „РЕНЕСАНС“

Контакти:
Адрес за контакти:
Варна 9001, ул."Средна трака"
Тел\факс:
+359 898 620 661
+359 52 356 254
Лице за контакт: Владимир Мазурик  +359 897 911 164
Електронна поща: renbg@mail.ru
Интернет сайт http://ren.bg

Описание на програмата:

Вид резидентен рехабилитационен център за мъже и жени със  зависимост от психоактивни вещества, алкохол, хазарт, интернет. Терапевтична общност.

Дейности:
1. Детоксификация, противоабстинентна програма
2. Реабилитация
3. Социална адаптация
4. Стационарно лечение на зависими от наркотици
5. Стационарно лечение на зависими от алкохол
6. Стационарно лечение за преодоляване на хазартна зависимост
7. Стационарно лечение за преодоляване на интернет зависимост
8. Стационарно лечение на клиенти с двойна диагноза
9. Консултиране на зависими и техните семейства и близки
10. Превенция на рецидив
11. Балнеология
12. Тестуване за кръвно-переносими инфеции (ХИВ, СПИН,  хепатит «В», «С», сифилис)
13. Диагностика на зависимост
14. Насочване към други центрове за лечение