телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Болници и детоксификация

Консултативно-диагностичен блок на ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ - амбулатория и приемен кабинет

Контакти:
София 1592, ж.к. "Дружба 1", ул. 5038, бл. 97 Б, кабинет 2
тел.: 0877 742 636; 0884 69 29 96; 0879 880 871
e-mail: info@dpblna.org
уебсайт: http://www.dpblna.org/

Дейности:

 • скрининг;
 • амбулаторна детоксикация;
 • индивидуална психотерапия и консултация;
 • консултация с лекар-психиатър;
 • програма "Домашен стационар".

Пациентите за консултация при психиатър в КДБ трябва да имат следните кръвни изследвания:

 • пълна кръвна картина;
 • СУЕ;
 • глюкоза;
 • билирубин - общ и директен;
 • ASAT, ALAT и GGT;
 • креатинин;
 • пикочна киселина;
 • холестерол;
 • триглицериди;
 • амилаза.

Здравноосигурените пациенти могат да направят изследванията с направление от личен лекар.

Работно време:
понеделник – петък: 07.30 - 13.00 ч.
събота и неделя: 10.00 - 12.00 ч.

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ - стационарен блок СУХОДОЛ

Контакти:
София 1362, кв. "Суходол"
тел.: 02 920 20 66
уебсайт: http://www.dpblna.org/

Дейности:

 • Отеделение за детокс на лица, злоупотребяващи с алкохол и психоактивни субстанции - легла (мъже и жени), изискващи висока степен от грижи. Извършва се стационарно лечение на абстинентни състояния, алкохолен делир и други психични разстройства. Пациентите се приемат по спешност без листа на чакащи.
 • Отделение за лечение на лица, злоупотребяващи и/или зависими към алкохол (мъже и жени) със средна степен зависимост от грижи. След преодоляване на острото състояние се провежда средносрочна стационарна програма за долечение, стабилизация и превенция на рецидива. Общата продължителност на лечебната програма е 30 дни.
 • Отделение за психосоциална рехабилитация на лица зависими към психоактивни вещества с ниска степен от грижи (мъже и жени). В отделението се провежда дългосрочна стационарна програма за рехабилитация на пациентите, завършили успешно двуседмична детоксификационна програма в сектора с висока степен на зависимост от грижи или в друго лечебно заведение.
 • Клинична лаборатория.

Приемът в стационара на ДПБЛНА става след преглед от техен психихатър в Консултативно-диагностичния блок и направени необходими кръвни изследвания.

СБАЛНП "СВ.НАУМ" 

Контакти:

София 1113, ул. “Любен Русев” № 1
тел. 02/ 970 23 00 - централа
02/970 21 21 - регистратура
02/970 22 56 - Д-р Яна Дочева, Първа психиатрична клиника
http://www.svnaum.com/ 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

КЛИНИКА “Психиатрия”, ОТДЕЛЕНИЕ “ЗАВИСИМОСТИ”

Контакти:
Адрес: София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3
Телефон: 02/922 50 58; 02/922 51 19; 02/922 51 03; 02/922 51 45
Психиатричен кабинет № 237 (Поликлиника): 02/92 25 440

Дейности: 10 легла – детоксикация

Работно време: Всеки делничен ден от 8.00 до 13.00 часа

КЛИНИКА "Спешна токсикология"

Контакти:
Адрес: София, ул. "Св. Георги Софийски" № 3
Телефони: 02/92 26 110; 02/92 26 114; 02/92 26 115 - регистратура на Консултативно-приемно отделение (втори етаж, Поликлиника – ВМА)
02/92 25 026 - дежурен лекар
02/922 59 66 - медицински секретар на Клиниката
02/922 56 78 - Проф. Канев, Началник Клиника

Дейности:

 • Прием и лечение на остри и хронични интоксикации.
 • Детоксикация на болни с наркотична и алкохолна зависимости.

http://www.vma.bg

УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Клиника по психиатрия

Контакти:
гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" 1
тел.: 02/ 9230 520 - Амбулаторен приемен кабинет - планиране и хоспитализация
http://alexandrovska.com

Клиника по детско-юношеска психиатрия "Свети Никола"

Контакти:
гр. София, ул. "Св. Георги Софийски" 1
тел.: 02/ 9230 375; 02/ 9230 681 - за планирани прегледи и консултации
Заявки за прегледи се приемат и на място в приемно-консултативния кабинет (вход откъм градината) от 8-14 ч. всеки работен ден. Заявки се приемат от родителите или настойниците на детето!
В останалите часове спешни случаи, насочени към клиниката, се поемат от дежурния лекар на тел.: 02/ 9230 985; 02/ 9230 897; 02/ 9230 983

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ "Проф. Никола Шипковенски" ЕООД - София-град

Контакти:

Адрес: София, ул. "Екзарх Йосиф" 59
Телефони: 02/939 90 38 – регистратура
02/981 00 06 - спешно отделение
e-mail: cpz_ns@abv.bg
Уебсайт: http://cpz-ns.com/

"ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-София област" ЕООД

Контакти:
гр. София
бул. "Сливница" 309
телефон: 02/831 90 59
Управител: д-р Емил Грашнов
E-mail: odpzss@mail.bg
Уебсайт: https://www.cpz-sofia.com/

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда” - Психиатричен кабинет

Контакти:
Адрес: гр. София, бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б
Телефон за регистрация: 02/403 4000
Началник кабинет: Д-р Найденова
Уебсайт: https://acibademcityclinic.bg/tokuda/medicinski-deinosti/detaili/psihiatriya#nav0

Работно време:
Понеделник, сряда и петък: 8:00-15:00 ч.
Вторник и четвъртък: 12:00-19:00 ч.

В кабинета се извършват консултации за пациенти с геронтология, зависимости, остри психози, невротични състояния, разстройство на хранителното поведение, състояния, свързани със стрес и др. Пациентите трябва да са над 16-годишна възраст. Прием на пациенти ще се извършва по линия на Националната здравноосигурителна каса, както и с платени консултации.

Списък на болниците в страната