Салвия


Накратко
Салвия дивинорум (Salvia divinorum) е многогодишно билка, открита в Мексико. Листата ѝ съдържат силното психоактивно вещество салвинорин А и има данни в историята, че са били използвани за дъвчене за постигането на халюциногенен ефект. Растението става широко разпространено от средата на 90-те години на ХХ век като билка за пушене. Много хора намират ефектите му за неприятни.
Какво е салвия?
Салвия дивинорум е зелено растение с меки листа, местно за южно Мексико, което съдържа мощното психоактивно вещество салвинорин А. Салвия се е използвала традиционно в Мексико за изцеряване и гадаене, а по-късно става достъпна в психеделичната култура по света в началото на 90-те години на ХХ век. Съществуват много видове и разновидности в рода Салвия, затова растенията, които обикновено се продават в градинарските магазини, почти със сигурност не са Салвия дивинорум (освен ако специално не е указано, че са такива).

Постигането на силен ефект чрез пушене на изсушени листа от салвия може да бъде трудно, но употребата на екстракти или на специално отгледани листа с по-високо съдържание на салвинорин може да доведе до драматични (понякога плашещи) и напълно поглъщащи психеделични състояния на ума. Затова много хора, опитали Салвия дивинорум, изобщо не намират ефектите ѝ за приятни и предпочитат да не повтарят опита.
От къде идва?
Салвия дивинорум за пръв път се споменава в западната литература през 1939 г. от  Дж. Джонстън, който изучавал употребата на псилоцибинови гъби от местно племе в Мексико. Р. Уейсън продължил да документира нейната употреба между 1951 и 1962 г., като лично изпитал ефектите ѝ върху себе си. Употребата на Салвия дивинорум вероятно датира от ранната история на Централна Америка, но по въпроса няма достатъчно писмени свидетелства. Растението остава недобре познато като психоактивна субстанция до средата на 90-те години на ХХ век, когато Д. Сийбърт и други започват да експериментират с него, а листата започват да се продават в Интернет.
Как се употребява?
Традиционно Салвия дивинорум се употребява като се дъвчат листата ѝ. В днешно време като начини за употреба се използват едновременно пушенето и дъвченето на листата.
Какво чувства употребяващият?
Салвинорин А е най-силният халюциноген, синтезиращ се по естествен начин в природата, поради което се смята, че трипът, предизвикан от него, е по-силен и от този, предизвикан от DMT.

В зависимост от дозата ефектите от употребата на Салвия дивинорум могат да варират от леко до много мощно психеделично преживяване. При по-високи дози употребяващите споделят за силно изкривяване на времето, ярки образи, срещи със странни същества, пътувания до други места, планети или времена, преживяване на ярки спомени от собственото миналото или преживяване на целия живот на друг човек.

Необходимо е да се знае, че при наличието на такива мощни преживявания при употребилия винаги трябва да остава някой, който не е употребил. Макар в повечето случаи хората да остават неподвижни по време на трипа, някои се опитват да станат и да ходят докато се намират в състояние, в което напълно са изгубили връзката с тялото и личността си.

Докато ефектите от употребата на Салвия дивинорум са слаби, те остават до известна степен неутрални и безвредни. Когато обаче бъдат достигнати пълните ефекти, много хора ги намират за неприятни и непреодолими, и повече страшни, отколкото забавни.

Като агонист на капа-опиодните рецептори салвинорин А предизвиква нежелани странични ефекти у употребяващите, поради което много хора намират Салвия дивинорум за отблъскваща.

Условно ефектите от употребата на Салвия дивинорум могат да се разделят на приятни, неутрални и неприятни.

Приятни ефекти:

•    Кратка продължителност (при пушене)
•    Радикална промяна на перспективата
•    Повишаване на усещането за естетика и сетивност
•    Креативни, подобни на сън преживявания
•    Прозрение за лични въпроси

Неутрални ефекти:

•    Мощни халюцинации при отворени и затворени очи
•    Обща промяна на съзнанието (както при повечето психоактивни вещества)
•    Променени възприятия
•    Промяна в телесната температура, зачервяване на лицето
•    Физически усещания за натиск, вятър
•    Усещане за преминаване в други измерения, в алтернативни реалности
•    Усещане за присъствие или за контакт с друго същество
•    Дисоциация (загуба на връзката между тялото, съзнанието и личността) – при по-високи дози

Неприятни ефекти:

•    Свръхинтензивни преживявания
•    Страх, ужас и паника
•    Силно потене
•    Трудност при интегрирането на преживяванията
•    По-високите дози могат да доведат до неспособност за контрол върху мускулите и запазването на равновесие – има случаи на падания
•    Леко до умерено главоболие, което обикновено започва след отшумяване на ефектите

При пушене ефектите от употребата на Салвия дивинорум обикновено се проявяват много бързо. Първите от тях се усещат след 20 до 60 секунди, като достигат връхната си точка в рамките на 1-2 минути. Първоначалните ефекти продължават между 5 и 15 минути, след което има период на отшумяване от 20-40 минути преди употребилият да се върне в изходното си състояние.
Води ли до пристрастяване?
Не е известно Салвия дивинорум да предизвиква физическа зависимост, както и не е вероятно да води до психическа такава. Няма данни за абстинентни симптоми след прекратяване на употребата. Но както и при повечето психоактивни вещества, някои хора я употребяват по-често, дори и да не се чувстват много комфортно от това. Няма доказателства, че употребата на салвинорин А води до повишаване на толеранса.
Какви са рисковете?
Както при много психоактивни вещества, които се пушат, някои хора, употребяващи Салвия дивинорум, споделят за дразнене в гърлото и белите дробове след пушене. Също така някои употребяващи страдат от главоболие и лека раздразнителност след употребата.

Противопоказания:

•    Не трябва да се допуска шофиране и работа с машини под влиянието на Салвия дивинорум

•    Не трябва да се употребява Салвия дивинорум без присъствието на човек, който не е употребил, тъй като някои от употребяващите правят опити да се изправят и да се движат наоколо по време на трипа. Присъствието на трезвен човек може да намали риска от нараняване или други проблеми

•    Хората, които преживяват емоционални или психологически трудности в ежедневието си, трябва да бъдат внимателни в избора си на психоактивни вещества като Салвия дивинорум, тъй като употребата ѝ може да предизвика още по-сериозни проблеми

•    Хората със семейна история на шизофрения или с начални симптоми на психиатрично заболяване трябва да избягват употребата на Салвия дивинорум, тъй като е известно, че халюциногените (както и всички силни психоактивни вещества) могат да отключат скрити психологически и психиатрични проблеми.
Източник: http://www.erowid.org/plants/salvia/salvia.shtml
Facebook
Google Plus
Twitter