телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да помогнем на употребяващия?

Доста хора имат познати или близки, които на някакъв етап са употребявали сънотворни. Понякога употребата им може да излезе извън контрол и е нужна помощ. Това, което би имало положителен ефект, е отворен разговор с употребяващия, в който се изразяват личните притеснения и загриженост. Тъй като за безсънието вероятно има някаква причина, някакъв проблем, е добре да се потърси решение на него и да се изрази подкрепа. Също така медикаментозното лечение има алтернативи, които имат доста добър ефект.

Едно изследване на Børge Sivertsen (PsyD, Department of Clinical Psychology, University of Bergen) и колеги сравнява ефектите на зопиклон с тези на когнитивно-поведенческата терапия и плацебо ефекта. За целта участниците са случайно разпределени в 3 групи, всяка от които получава по един вид лечение. Резултатите показват, че когнитивно-поведенческата терапия има положителни краткосрочни и дългосрочни ефекти в сравнение със зопиклон. За по-голямата част от измерваните ефекти зопиклон и плацебото не се различават. Пациентите, получили когнитивно-поведенческа терапия, прекарвали много повече време в сън с бавни мозъчни вълни. Чрез полисомнография изследователите установили, че след 6 месеца те имат по-качествен сън от групата, която е приемала зопиклон.

Поради възможността от развиване на зависимост, е важно пациентите да помислят за други алтернативи. Когнитивно-поведенческата терапия дава дългосрочни резултати и чрез нея могат да се избегнат нежеланите ефекти и рисковете на фармакологичното лечение.

Източници:
Cimolai, N, (2007). Zopiclone: is it a pharmacologic agent for abuse? Canadian Family Physician (53), http://www.cfp.ca/content/53/12/2124.full.pdf+html

Sivertsen B, Omvik S, Pallesen S, et al. (2006).Cognitive Behavioral Therapy vs Zopiclone for Treatment of Chronic Primary Insomnia in Older Adults: A Randomized Controlled Trial. JAMA 295(24):2851-2858, http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=203083

Noble, S., Langtry, H., Lamb, H. (1998). Zopiclone. Drugs 55(2), pp 277-302, http://link.springer.com/article/10.2165/00003495-199855020-00015#page-1

Vermeeren A, Riedel WJ, van Boxtel MP, Darwish M, Paty I, Patat A. (2002). Differential residual effects of zalepon and zopiclone on actual driving: a comparison with a low dose of alcohol. Sleep 25(2): 224-231, http://europepmc.org/abstract/MED/11905433/reload=0;jsessionid=x9K6x1A7SFjwJ2LFN6c3.18

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/237037/ACMD_advice_Z_drugs.pdf

Изпълнителна агенция по лекарствата, http://www.bda.bg/images/stories/documents/bdias/ss2310q.pdf