телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Откъде идват?

Катиноните са естествени  вещества в листата на растението Catha edulis (Khat). Дъвченето на листата е популярно в някои страни в Средния Изток, особено Йемен, заради стимулиращия ефект. Катиноните са налични в листата за кратък период от време след откъсването им и затова се дъвчат до няколко дни след това.

Синтетичните катинони са техни производни. Синтезирането им започва в края на двайсетте години на XX век. Меткатинонът (methcathinone) е синтезиран през 1928, а мефедронът (mephedrone) – през 1929. Разпространяват се чрез интернет, дилъри или в специални магазини.