телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Какви са рисковете?

  • Прием на високи дози или хронична употреба на синтетични катинони могат да доведат до сериозни странични ефекти като халюцинации, делириум, хипертермия (висока температура) и тахикардия (учестена сърдечна дейност).
  • Повтарящата се употреба е свързана с параноя и халюцинации и някои пациенти проявяват симптоми като психомоторна възбуда, обилно потене, повишен праг на болка, агресивност (състояние на тежка възбуда). Симптомите включват още дехидратация, поражения върху мускулите и бъбречна недостатъчност, което може да доведе до полиорганна недостатъчност и смърт.
  • Най-повтарящите се медицински усложнения от употребата са сърдечно-съдови проблеми като тахикардия и високо кръвно налягане, и халюцинации.

Най-честите нежелани ефекти поради употреба на синтетични катинони, докладвани от токсикологични центрове в Тексас (САЩ) в периода 2010-2011 година, са тахикардия, ажитация (силна емоционална възбуда), високо кръвно налягане, халюцинации и объркване.

По данни на други центрове в САЩ най-честите нежелани ефекти са неврологични и сърдечно-съдови проблеми – ажитация, агресивно поведение, тахикардия, халюцинации, параноя, объркване, болки в гърдите, миоклонус (внезапни краткотрайни неволеви контракции на мускули, части от мускули или мускулни групи), високо кръвно налягане, разширени зеници, хипокалиемия, размазано зрение и смърт.

  • Продължителната употреба може да доведе до развитие на толеранс и зависимост.
  • Употребяващите не могат да са сигурни какво точно приемат, тъй като дори съдържанието на пакетчето да е описано, няма гаранция, че описанието отговаря на действителността. Има случаи, в които синтетични катинони са продавани като MDMA в Холандия.
  • Тъй като дълготрайните ефекти и потенциални вреди от употребата на синтетични катинони все още не са добре проучени, употребяващият се излага на риск от неочаквани последици.