телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как се употребяват?

Синтетичните катинони най-често се смъркат или гълтат. Ректален прием, вдишване на изпарения, мускулна или венозна инжекция също са сред възможните описани начини на прием. Тъй като ефектът е краткотраен, някои употребяващи използват тези вещества в „сесии”, тоест прием на няколко дози последователно през неголям интервал от време. Дозите, които употребяващите казват, че употребяват, са между няколко милиграма при еднократен прием до над един грам при сесия.

Тъй като употребяващите не могат да са сигурни в точното съдържание на това, което са купили, е много трудно да се прецени истинската доза, която са приели.